Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

A-Z o Aelodau'r Gymdeithas

Dyma restr lawn o aelodau cyfredol Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru yn nhrefn yr wyddor.

Os ydych yn gwybod enw'r aelod ac am ddod o hyd i'w fanylion cyswllt yna defnyddiwch y rhestr hon.

Os ydych yn chwilio am gyfieithydd neu gyfieithydd ar y pryd i wneud eich gwaith, defnyddiwch y gwasanaeth chwilio rhad ac am ddim i ddod o hyd i aelod o'r Gymdeithas.

Ariennir y Gymdeithas yn rhannol gan Lywodraeth Cymru.

Walters, Carys

Sir Gaerfyrddin

01558 263133
post@trywydd.cymru

Williams, Dafydd Lloyd

Sir Gaerfyrddin

01570 422661
dafzw94@live.co.uk

Williams, Elen M

Castell-nedd Port Talbot

07887 686258
elen.williams@hmrc.gov.uk

Williams, Heledd

Ceredigion

01570 471389
post@cyfiaith.com

Williams, Teifryn

Sir Benfro

01646 695596
teifryn@aol.com

Wood, Gareth

Caerdydd

02920 231722
gareth@testun.co.uk