Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG <> SAESNEG

Steffan Wiliam

14 Friars Road
Y Barri
Bro Morgannwg
CF62 5TR

01446 730797
07779 236439
steffan.wiliam@btinternet.com

Aelodaeth
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Saesneg
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Gymraeg
Maes Arbenigedd Proffesiynol
  • CAP yn y Llysoedd a'r Tribiwnlysoedd
Proffil

Cyfieithu o bell gan ddefnyddio Zoom, Teams & Collaborate, Business Skype & BT Conference Call.