Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

Hen bapurau arholiad

Mae'r dudalen hon yn cynnwys copïau o hen bapurau arholiadau Aelodaeth Gyflawn a Sylfaenol ynghyd ag adroddiadau'r Prif Arholwr.


Arholiadau Aelodaeth Gyflawn


Arholiadau Aelodaeth Sylfaenol

Ariennir y Gymdeithas yn rhannol gan Lywodraeth Cymru.