Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG <> SAESNEG

Elin Angharad Williams

41 Bro Gwylwyr
Nefyn
Pwllheli
Gwynedd
LL53 6LF

Aelodaeth
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Saesneg

* Heb fod ar gael i wneud gwaith masnachol

Proffil

Naw mlynedd o brofiad cyfieithu a chyfieithu ar y pryd.

Cymwysterau

BA Iaith a Llenyddiaeth Gymraeg
Phd Llenyddiaeth Gymraeg