Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

A-Z o Aelodau'r Gymdeithas

Dyma restr lawn o aelodau cyfredol Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru yn nhrefn yr wyddor.

Os ydych yn gwybod enw'r aelod ac am ddod o hyd i'w fanylion cyswllt yna defnyddiwch y rhestr hon.

Os ydych yn chwilio am gyfieithydd neu gyfieithydd ar y pryd i wneud eich gwaith, defnyddiwch y gwasanaeth chwilio rhad ac am ddim i ddod o hyd i aelod o'r Gymdeithas.

Ariennir y Gymdeithas yn rhannol gan Lywodraeth Cymru.

Jones, Aled

Gwynedd

01286 674409
cymen@cymen.co.uk

Jones, Barbara

Sir Gaerfyrddin

01267 241740
bcjhafan@hotmail.com

Jones, Cerys

Ceredigion

07896 119677
jonescerys@yahoo.co.uk

Jones, Handel

Sir Gaerfyrddin

01550760261
sgriblwr2@gmail.com

Jones, Joanne

Caerdydd

02920 615617
post@pennawd.co.uk

Jones, Lynwen Rees

Sir Gaerfyrddin

01558 263133
post@trywydd.cymru

Jones, Mary

Ceredigion

01239 810409
maryjones@saqnet.co.uk

Jones, Nia

Sir Gaerfyrddin

01269 834854
gairamair@yahoo.co.uk

Jones, Rhian Mair

Sir Gaerfyrddin

07837 956124
rhian87@hotmail.com

Jones, Rhidian

Sir Gaerfyrddin

07791 703511
rhidian_cymru@yahoo.co.uk

Jones, Rhys

Ceredigion

01570 423921
t.rhysjones@outlook.com

Jones, Sian Eleri

Ceredigion

01570 471389
post@cyfiaith.com

Jones, Tudur

Sir Gaerfyrddin

01269 861099
tudurjones1956@btinternet.com