Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

Technoleg cyfieithu

Er bod meddwl craff a gallu ieithyddol yn mynd i fod yn angenrheidiol bob amser i fod yn gyfieithydd da, mae technoleg wedi newid y ffordd y mae cyfieithwyr yn gweithio.

Mae'r gwahanol fathau o dechnoleg sydd ar gael i'r cyfieithydd yn cynnwys:

  • meddalwedd cof cyfieithu
  • cyfieithu peirianyddol
  • geiriaduron a rhestrau termau ar-lein ac electronig
  • meddalwedd adnabod llais
  • systemau rheoli llif gwaith
  • chwilio'r we
  • fforymau trafod ar-lein

Ni fydd pob cyfieithydd yn defnyddio pob un ohonyn nhw, ond mae'n sicr bod mwy o ddisgwyl i gyfieithwyr allu defnyddio technoleg amrywiol a bod yn gyfarwydd â gwahanol fathau o feddalwedd.

Arweiniad ar dechnoleg i gyfieithwyr

Mae'r daflen hon yn rhoi arweiniad bras i gyfieithwyr ar y technolegau sydd ar gael iddyn nhw. (Saesneg yn unig ar y funud)

Pa dechnoleg ydych chi'n ei defnyddio?

Os hoffech chi rannu eich profiadau o becyn meddalwedd, canmol un penodol neu ddweud am anawsterau gydag un arall, cysylltwch â ni.

Ariennir y Gymdeithas yn rhannol gan Lywodraeth Cymru.