Cyfieithu ar y pryd > Cyfieithu ar y pryd o bell

Darparu cyfieithu ar y pryd o bell fu’r datblygiad mwyaf arwyddocaol a welsom yn y byd cyfieithu yn ystod 2020 wrth i gyfarfodydd o gwmpas y bwrdd ddod i ben dros nos yn sgil Covid-19 ac i gyfarfodydd rhithwir gymryd eu lle yr un mor sydyn.

Rydym yn falch o ddweud i nifer dda o Aelodau CAP y Gymdeithas addasu’n gyflym i’r dull newydd a dieithr hwn o ddarparu’r gwasanaeth, gan fagu cryn brofiad mewn amser byr.

Mewn ymateb i’r gofynion newydd ar gyfer cyfieithu ar y pryd o bell, rydym wedi ychwanegu is-adran newydd at y gwasanaeth chwilio am gyfieithydd ar y pryd ar y wefan hon (gwasanaeth sy’n rhad ac am ddim) a fydd yn caniatáu i bobl ddod o hyd i Aelodau CAP sy’n cynnig gwasanaeth cyfieithu ar y pryd o bell.

Dewiswch 'Cyfieithydd ar y Pryd', wedyn ‘Iaith’, ac yna dewiswch 'CAP o bell/dros fideo' i greu rhestr o enwau’r cyfieithwyr ar y pryd sy'n cynnig y gwasanaeth hwn. Eich cyfrifoldeb chi wedyn fydd cysylltu â’r cyfieithwyr ar y pryd hyn i drafod eich anghenion ac i ddod i gytundeb ynghylch y gwaith.

Mewn ymateb i’r dull newydd hwn o ddarparu cyfieithu ar y pryd, cyhoeddodd Comisiynydd y Gymraeg y nodyn cyngor, ‘Cynnal cyfarfodydd fideo dwyieithog’ er mwyn darparu cyngor a rhoi arweiniad ymarferol i sefydliadau ar sut y gellid parhau i gynnig gwasanaethau dwyieithog o safon yn rhithwir.

Mae’r nodyn cyngor yn cyfeirio at y canllawiau er mwyn defnyddio cyfieithydd ar y pryd wrth ddefnyddio ‘Zoom’ a luniwyd gan Amgueddfa Cymru. Mae’r canllawiau ymarferol a manwl hyn yn cynnig cyfarwyddiadau penodol i bob un sydd ynghlwm wrth gyfarfod. Er mai at eu defnyddio’n fewnol y lluniwyd y cyfarwyddiadau hyn yn wreiddiol, diolchwn i Amgueddfa Cymru am eu rhannu’n gyhoeddus fel y byddant o gymorth i eraill wrth iddynt gynnal cyfarfodydd dwyieithog o bell.