Eirian Wynne

  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Saesneg

Manylion cyswllt

Bronydd Uchaf
Llanllechid
Bangor
Gwynedd
LL57 3LL

Cymwysterau

BA Cymraeg
Tystysgrif Prifysgol Bangor mewn Astudiaethau a Thechnolegau Cyfieithu