Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG <> SAESNEG

David Alun Walters

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
Y Ganolfan Ddinesig
Heol Hanbury
Pont-y-Pŵl
Torfaen
NP4 6YB

01495 742493
07858 670151
david.walters@torfaen.gov.uk

Aelodaeth
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg

* Heb fod ar gael i wneud gwaith masnachol