Adnoddau > Cyhoeddiadau

Dyma restr o gyhoeddiadau, darlithoedd a chyflwyniadau eraill a allai fod o ddiddordeb i gyfieithwyr.

Darlith Goffa Hedley Gibbard

Ers 2002, cynhelir darlith flynyddol y Gymdeithas i goffáu Hedley Gibbard fel gwerthfawrogiad o'i gyfraniad a'i waith arloesol ym maes cyfieithu Cymraeg/Saesneg. Cynhelir y ddarlith yn yr Eisteddfod Genedlaethol.
Rhestr o Ddarlithoedd Coffa Hedley Gibbard

O Siwt i Liwt – hanes gwas sifil o gyfieithydd a aeth yn gyfieithydd ar ei liwt ei hun!

Berwyn Prys Jones
O Siwt i Liwt

Cymdeithaseg Cyfieithu – dylanwad cyfieithu ar y pryd ar y defnydd o'r Gymraeg yng Ngwynedd

Judith Kaufmann
Traethawd PhD Judith Kaufmann, Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Bangor, Mawrth 2009

Gwella Cysill at Ddefnydd Cyfieithwyr: adnabod ymyrraeth gan yr iaith Saesneg mewn testunau Cymraeg

Dawn Wooldridge
Traethawd MRes Dawn Wooldridge, Ysgol Ieithoedd ac Iaith Saesneg, Prifysgol Bangor, 2011

Proffilio Gwallau: Dadansoddiad o'r gwallau a wneir gan gyfieithwyr Saesneg-Cymraeg

Dawn Wooldridge
Traethawd PhD Dawn Wooldridge, Ysgol Ieithoedd ac Iaith Saesneg, Prifysgol Bangor, 2015