Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG <> SAESNEG

Cyhoeddiadau eraill

Dyma restr o gyhoeddiadau, darlithoedd a chyflwyniadau a allai fod o ddiddordeb i gyfieithwyr.


Cyffredinol

Dechrau cyfieithu

(Llyfr ymarferion i rai sy'n dechrau ymddiddori mewn cyfieithu) Heini Gruffudd, Y Ganolfan Astudiaethau Addysg
Aberystwyth, 2005

E-lyfr Cyfieithu Ysgrifenedig

Gol. Mandi Morse, Lowri Lloyd, Lynwen Davies, Coleg Cymraeg Cenedlaethol 2022
e-argraffiad

E-lyfr Cyfieithu ar y Pryd

Gol. Mandi Morse, Lowri Lloyd, Lynwen Davies, Coleg Cymraeg Cenedlaethol 2022
e-argraffiad

Pecyn Ymarfer Cyfieithu

Heini Gruffudd, Coleg Cymraeg Cenedlaethol 2022
e-argraffiad

Sylfeini Cyfieithu Testun - Cyflwyniad i Gyfieithu Proffesiynol

Ben Screen, Gwasg Prifysgol Cymru, 2021

Ysgrifau a Chanllawiau Cyfieithu

Gol. Delyth Prys a Robat Trefor, Coleg Cymraeg Cenedlaethol, 2015
e-argraffiad

Comparative Stylistics of Welsh and English

Kevin J. Rotter and Steve Morris, Gwasg Prifysgol Cymru, 2018


Darlithoedd ac erthyglau

Darlith Goffa Hedley Gibbard

Ers 2002, cynhelir darlith flynyddol y Gymdeithas i goffáu Hedley Gibbard fel gwerthfawrogiad o'i gyfraniad a'i waith arloesol ym maes cyfieithu Cymraeg/Saesneg. Cynhelir y ddarlith yn yr Eisteddfod Genedlaethol.
Rhestr o Ddarlithoedd Coffa Hedley Gibbard

O Siwt i Liwt – hanes gwas sifil o gyfieithydd a aeth yn gyfieithydd ar ei liwt ei hun!

Berwyn Prys Jones
O Siwt i Liwt


Ymchwil a noddwyd gan y Gymdeithas

Cymdeithaseg Cyfieithu – dylanwad cyfieithu ar y pryd ar y defnydd o'r Gymraeg yng Ngwynedd

Judith Kaufmann
Traethawd PhD Judith Kaufmann, Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Bangor, Mawrth 2009

Gwella Cysill at Ddefnydd Cyfieithwyr: adnabod ymyrraeth gan yr iaith Saesneg mewn testunau Cymraeg

Dawn Wooldridge
Traethawd MRes Dawn Wooldridge, Ysgol Ieithoedd ac Iaith Saesneg, Prifysgol Bangor, 2011

Proffilio Gwallau: Dadansoddiad o'r gwallau a wneir gan gyfieithwyr Saesneg-Cymraeg

Dawn Wooldridge
Traethawd PhD Dawn Wooldridge, Ysgol Ieithoedd ac Iaith Saesneg, Prifysgol Bangor, 2015


Cyhoeddwyr a chylchgronnau eraill

Benjamins Translation Library

Benjamins Translation Library

St Jerome

Translation Studies

Translation Studies

Ariennir y Gymdeithas yn rhannol gan Lywodraeth Cymru.