Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

A-Z o Aelodau'r Gymdeithas

Dyma restr lawn o aelodau cyfredol Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru yn nhrefn yr wyddor.

Os ydych yn gwybod enw'r aelod ac am ddod o hyd i'w fanylion cyswllt yna defnyddiwch y rhestr hon.

Os ydych yn chwilio am gyfieithydd neu gyfieithydd ar y pryd i wneud eich gwaith, defnyddiwch y gwasanaeth chwilio rhad ac am ddim i ddod o hyd i aelod o'r Gymdeithas.

Ariennir y Gymdeithas yn rhannol gan Lywodraeth Cymru.

Edge, Sioned Meri

Rhondda Cynon Taf

01443 228013
sionededge@hotmail.co.uk

Edmund, Eirian M

Castell-nedd Port Talbot

07866 587546
eirian@englishwelsh.org

Eul, James

Caerdydd

07880 744863
jameseul@live.co.uk

Evans, Eirian Lloyd

Abertawe

01792 310879

Evans, Meilyr Morgan

Gogledd Swydd Efrog

01677 426353
meilyrevans@gmail.com

Evans, Stephen

Castell-nedd Port Talbot

01792 323717
abiec.translations@gmail.com

Eynon, Aled

Ceredigion

07811680497
aoeynon@yahoo.co.uk