Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG <> SAESNEG

Carys Walters

Trywydd
Yr Egin
Heol y Coleg
Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA31 3EQ

Aelodaeth
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Saesneg
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Saesneg
Proffil
  • Uwch-gyfieithydd yn Trywydd Cyf
  • Yn cyfieithu testun, prawfddarllen a chyfieithu ar y pryd er 2010
Cymwysterau

BA Hanes a Gwleidyddiaeth