Carys Walters

  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Saesneg
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Saesneg

Manylion cyswllt

Trywydd
Yr Egin
Heol y Coleg
Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA31 3EQ

Proffil

  • Uwch-gyfieithydd yn Trywydd Cyf
  • Yn cyfieithu testun, prawfddarllen a chyfieithu ar y pryd er 2010

Cymwysterau

BA Hanes a Gwleidyddiaeth