Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG <> SAESNEG

Arholiadau Aelodaeth Testun

Cynhelir yr Arholiadau Aelodaeth Testun ar gyfer aelodaeth Gyflawn a Sylfaenol y Gymdeithas ddwywaith y flwyddyn, fel arfer, ym misoedd Ebrill a Hydref.

Mae’r canolfannau arholi yn Aberystwyth, Caerdydd a Glynllifon, ger Caernarfon.

Ar ddiwrnod yr arholiad cynhelir dau arholiad 2 awr a 5 munud yr un, fel a ganlyn:

PAPUR 1: cyfieithu i'r Gymraeg, a gaiff ei gynnal yn y bore (10:30am)
PAPUR 2: cyfieithu i'r Saesneg, a gaiff ei gynnal yn y prynhawn (1:45pm)


Yn yr arholiadau am Aelodaeth Gyflawn rhaid cyfieithu dau ddarn o ryw 300 gair yr un, yn ogystal â chyfieithu darn o ryw 300 gair yn ystod yr wythnos y cynhelir yr arholiadau ynddi.

Yn yr arholiadau am Aelodaeth Sylfaenol rhaid cyfieithu dau ddarn o ryw 250 gair yr un.

Gall ymgeisydd ddewis sefyll un arholiad i un iaith yn unig neu sefyll y ddau arholiad.


Y taliadau am sefyll arholiad:

I aelodau’r Gymdeithas, ac i’r Cwmnïau Cydnabyddedig, y sefydliadau a gaiff eu cydnabod, a’r Myfyrwyr Cyswllt:
£90.00 am sefyll un papur arholiad
£150.00
am sefyll y 2 bapur ar yr un diwrnod

I bawb arall:
£105.00
am sefyll un papur
£180.00 am sefyll y 2 bapur ar yr un diwrnod

Arholiadau Aelodaeth Testun 22 Ebrill 2023

Mae'r cyfnod cofrestru ar gau.

Cynhelir yr arholiadau nesaf ar 14 Hydref 2023. Bydd y cyfnod cofrestru'n agor ar 3 Awst 2023.

Ariennir y Gymdeithas yn rhannol gan Lywodraeth Cymru.