Ymaelodi > Arholiadau

Cynhelir yr arholiadau testun ar gyfer Aelodaeth Gyflawn ac Aelodaeth Sylfaenol y Gymdeithas ddwywaith y flwyddyn, yn y gwanwyn a'r hydref.

Gallwch sefyll yr arholiadau mewn un o'n canolfannau pwrpasol yn Aberystwyth, Caerdydd neu Lynllifon (ger Caernarfon).

Arholiadau

Cynhelir dau arholiad 2 awr a 5 munud yr un o fewn un sesiwn ar ddiwrnod yr arholiad, sef:

PAPUR 1 (dau ddarn*) – cyfieithu o'r Saesneg i'r Gymraeg, yn y bore
PAPUR 2 (dau ddarn*) – cyfieithu o'r Gymraeg i'r Saesneg, yn y prynhawn

*Yn yr arholiadau am Aelodaeth Gyflawn rhaid cyfieithu dau ddarn o ryw 300 gair yr un, ac yn yr arholiadau am Aelodaeth Sylfaenol rhaid cyfieithu dau ddarn o ryw 250 gair yr un.

Gall ymgeisydd ddewis sefyll un arholiad i un iaith yn unig neu sefyll y ddau arholiad.

Arholiadau nesaf y Gymdeithas: 7 Hydref 2017

Cynhelir yr Arholiadau Aelodaeth Testun nesaf ar 7 Hydref 2017 yn y canolfannau arferol. Bydd y cyfnod cofrestru’n agor ar 24 Gorffennaf 2017.