Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG <> SAESNEG

Arholiadau Aelodaeth Testun

Cynhelir yr Arholiadau Aelodaeth Testun ar gyfer aelodaeth Gyflawn a Sylfaenol y Gymdeithas ddwywaith y flwyddyn, fel arfer, ym misoedd Ebrill a Hydref.

Mae’r canolfannau arholi ym Mhrifysgol Aberystwyth, Prifysgol Caerdydd ac yng Ngholeg Glynllifon, ger Caernarfon.

Ar ddiwrnod yr arholiad cynhelir dau arholiad 2 awr a 5 munud yr un, fel a ganlyn:

PAPUR 1: cyfieithu i'r Gymraeg, a gaiff ei gynnal yn y bore
PAPUR 2: cyfieithu i'r Saesneg, a gaiff ei gynnal yn y prynhawn


Yn yr arholiadau am Aelodaeth Gyflawn rhaid cyfieithu dau ddarn o ryw 300 gair yr un, yn ogystal â chyfieithu darn o ryw 300 gair yn ystod yr wythnos y cynhelir yr arholiadau ynddi.

Yn yr arholiadau am Aelodaeth Sylfaenol rhaid cyfieithu dau ddarn o ryw 250 gair yr un.

Gall ymgeisydd ddewis sefyll un arholiad i un iaith yn unig neu sefyll y ddau arholiad.


Y taliadau am sefyll arholiad:

I aelodau’r Gymdeithas, ac i’r Cwmnïau Cydnabyddedig, y sefydliadau a gaiff eu cydnabod, a’r Myfyrwyr Cyswllt, mae’r taliadau yn
£90
am sefyll un papur arholiad, neu £150 am sefyll y 2 bapur ar yr un diwrnod.

I bawb arall, mae’r taliadau yn
£105
am sefyll un papur, neu £180 am sefyll y 2 bapur ar yr un diwrnod.

Arholiadau Aelodaeth Testun, 1 Hydref 2022

Y dyddiad cau i gofrestru yw dydd Iau, 15 Medi 2022, am 2pm.

Mae'r holl wybodaeth am yr arholiadau hyn i'w chael yn Llawlyfr Arholiadau Aelodaeth Testun Hydref 2022. Mae’r llawlyfr hwn yn cynnwys yr atebion i’r rhan fwyaf o gwestiynau ymgeiswyr: cofrestru, diwrnod yr arholiadau ei hun, marcio’r gwaith, cyhoeddi’r canlyniadau, a’r hyn sy’n digwydd wedyn.

Mae’n bwysig fod pob ymgeisydd – p’un ai yw wedi sefyll arholiad yn y gorffennol ynteu’n newydd i drefn arholi’r Gymdeithas – yn darllen y llawlyfr hwn yn ofalus cyn cofrestru.

Rhaid i bob ymgeisydd lenwi ffurflen gofrestru.

Ariennir y Gymdeithas yn rhannol gan Lywodraeth Cymru.