Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

Arholiadau Aelodaeth Testun

Cynhelir yr Arholiadau Aelodaeth Testun ar gyfer aelodaeth Gyflawn a Sylfaenol y Gymdeithas ddwywaith y flwyddyn, fel arfer, ym misoedd Ebrill a Hydref.

Mae’r canolfannau arholi yn Aberystwyth, Caerdydd a Glynllifon, ger Caernarfon.

Ar ddiwrnod yr arholiad cynhelir dau arholiad 2 awr a 5 munud yr un, fel a ganlyn:

PAPUR 1: cyfieithu i'r Gymraeg, a gaiff ei gynnal yn y bore (10:30am)
PAPUR 2: cyfieithu i'r Saesneg, a gaiff ei gynnal yn y prynhawn (1:45pm)


Yn yr arholiadau am Aelodaeth Gyflawn rhaid cyfieithu dau ddarn o ryw 300 gair yr un, yn ogystal â chyfieithu darn o ryw 300 gair yn ystod yr wythnos y cynhelir yr arholiadau ynddi.

Yn yr arholiadau am Aelodaeth Sylfaenol rhaid cyfieithu dau ddarn o ryw 250 gair yr un.

Gall ymgeisydd ddewis sefyll un arholiad i un iaith yn unig neu sefyll y ddau arholiad.

Arholiadau Aelodaeth Testun 20 Ebrill 2024

Mae'r holl wybodaeth am yr arholiadau hyn i'w chael yn Llawlyfr Arholiadau Aelodaeth Testun Ebrill 2024. Mae’r llawlyfr hwn yn cynnwys yr atebion i’r rhan fwyaf o gwestiynau ymgeiswyr: cofrestru, diwrnod yr arholiadau ei hun, marcio’r gwaith, cyhoeddi’r canlyniadau, a’r hyn sy’n digwydd wedyn.

Dyddiad cau ar gyfer cofrestru: 2:00pm, dydd Iau, 28 Mawrth 2024.
MAE'R CYFNOD COFRESTRU AR GAU

Taliadau i aelodau’r Gymdeithas, ac i’r categoriau cyswllt:
£90.00 am sefyll un papur arholiad
£150.00
am sefyll y 2 bapur ar yr un diwrnod

Taliadau i bawb arall:
£105.00
am sefyll un papur
£180.00 am sefyll y 2 bapur ar yr un diwrnod

Nifer cyfyngedig o lefydd felly y cyntaf i'r felin!

Cynhelir yr arholiadau nesaf ar 5 Hydref 2024. Bydd y cyfnod cofrestru'n agor ar 1 Awst 2024.

Ariennir y Gymdeithas yn rhannol gan Lywodraeth Cymru.