Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG <> SAESNEG

Arholiadau Aelodaeth Testun

Cynhelir yr Arholiadau Aelodaeth Testun ar gyfer aelodaeth Gyflawn a Sylfaenol y Gymdeithas ddwywaith y flwyddyn, fel arfer, ym misoedd Ebrill a Hydref.

Mae’r canolfannau arholi ym Mhrifysgol Aberystwyth, Prifysgol Caerdydd ac yng Ngholeg Glynllifon, ger Caernarfon.

Ar ddiwrnod yr arholiad cynhelir dau arholiad 2 awr a 5 munud yr un, fel a ganlyn:

PAPUR 1: cyfieithu i'r Gymraeg, a gaiff ei gynnal yn y bore (10.30am)
PAPUR 2: cyfieithu i'r Saesneg, a gaiff ei gynnal yn y prynhawn (1.45pm)


Yn yr arholiadau am Aelodaeth Gyflawn rhaid cyfieithu dau ddarn o ryw 300 gair yr un, yn ogystal â chyfieithu darn o ryw 300 gair yn ystod yr wythnos y cynhelir yr arholiadau ynddi.

Yn yr arholiadau am Aelodaeth Sylfaenol rhaid cyfieithu dau ddarn o ryw 250 gair yr un.

Gall ymgeisydd ddewis sefyll un arholiad i un iaith yn unig neu sefyll y ddau arholiad.


Y taliadau am sefyll arholiad:

I aelodau’r Gymdeithas, ac i’r Cwmnïau Cydnabyddedig, y sefydliadau a gaiff eu cydnabod, a’r Myfyrwyr Cyswllt, mae’r taliadau yn
£90
am sefyll un papur arholiad, neu £150 am sefyll y 2 bapur ar yr un diwrnod.

I bawb arall, mae’r taliadau yn
£105
am sefyll un papur, neu £180 am sefyll y 2 bapur ar yr un diwrnod.

Arholiadau Aelodaeth Testun, 22 Ebrill 2023

Bydd y wybodaeth am yr arholiadau hyn i'w chael pan fydd y cyfnod cofrestru’n agor ym mis Chwefror 2023. Cyhoeddir llawlyfr yr arholiadau a’r ffurflen gofrestru yn fan hyn yr adeg honno.

Bydd y llawlyfr arholiadau'n cynnwys yr atebion i’r rhan fwyaf o gwestiynau ymgeiswyr: cofrestru, diwrnod yr arholiadau ei hun, marcio’r gwaith, cyhoeddi’r canlyniadau, a’r hyn sy’n digwydd wedyn.

Ariennir y Gymdeithas yn rhannol gan Lywodraeth Cymru.