Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG <> SAESNEG

Arholiadau Aelodaeth Testun

Cynhelir yr arholiadau testun ar gyfer Aelodaeth Gyflawn ac Aelodaeth Sylfaenol y Gymdeithas ddwywaith y flwyddyn, ym misoedd Ebrill a Hydref, fel arfer.

Gallwch sefyll yr arholiadau mewn un o'n canolfannau arholi yn Aberystwyth, Caerdydd neu yng Nglynllifon (ger Caernarfon).


Arholiadau

Cynhelir dau arholiad 2 awr a 5 munud yr un o fewn un sesiwn ar ddiwrnod yr arholiad, sef:

PAPUR 1 – cyfieithu o'r Saesneg i'r Gymraeg* a gaiff ei gynnal yn y bore
PAPUR 2 – cyfieithu o'r Gymraeg i'r Saesneg* a gaiff ei gynnal yn y prynhawn


Ffioedd i aelodau: £90 am sefyll un papur a £150 am sefyll y ddau bapur.
Ffioedd i bawb arall: £105 am sefyll un papur a £180 am sefyll y ddau bapur.


Arholiadau Aelodaeth Gyflawn - rhaid cyfieithu dau ddarn o ryw 300 gair yr un, yn ogystal â chyfieithu darn o ryw 300 gair yn ystod yr wythnos y cynhelir yr arholiadau ynddi.
Arholiadau Aelodaeth Sylfaenol
- rhaid cyfieithu dau ddarn o ryw 250 gair yr un.

*Gall ymgeisydd ddewis sefyll un arholiad i un iaith yn unig neu sefyll y ddau arholiad.

Arholiadau Aelodaeth Testun Hydref 2022

Caiff yr Arholiadau Aelodaeth Testun nesaf, ar y lefelau Cyflawn a Sylfaenol, ac i'r Gymraeg ac i'r Saesneg, eu cynnal ddydd Sadwrn, 1 Hydref 2022, yn y canolfannau arferol.

Bydd y cyfnod cofrestru yn agor yn ystod mis Gorffennaf 2022. Pan ddigwydd hynny, cyhoeddir llawlyfr yr arholiadau a'r ffurflen gofrestru ar y dudalen hon.

Yn y cyfamser mae 'Llawlyfr Arholiadau Aelodaeth Testun Ebrill 2022' i'w gael ar y dudalen hon. Mae'r llawlyfr yn cynnwys yr atebion i’r rhan fwyaf o gwestiynau cyffredinol ymgeiswyr ynghylch yr arholiadau.

Arholiadau Aelodaeth Testun Ebrill 2022

Mae 'Llawlyfr Arholiadau Aelodaeth Testun Ebrill 2022' yn parhau yn berthnasol i ymgeiswyr, yn enwedig y wybodaeth ynddo am gyhoeddi’r canlyniadau, gwneud cais am adroddiad unigol ac apelio.

Ariennir y Gymdeithas yn rhannol gan Lywodraeth Cymru.