Ymaelodi > Arholiadau

Cynhelir yr arholiadau testun ar gyfer Aelodaeth Gyflawn ac Aelodaeth Sylfaenol y Gymdeithas ddwywaith y flwyddyn, yn y gwanwyn a'r hydref.

Gallwch sefyll yr arholiadau mewn un o'n canolfannau pwrpasol yn Aberystwyth, Caerdydd neu Lynllifon (ger Caernarfon).

Arholiadau

Cynhelir dau arholiad 2 awr a 5 munud yr un o fewn un sesiwn ar ddiwrnod yr arholiad, sef:

PAPUR 1 (dau ddarn*) – cyfieithu o'r Saesneg i'r Gymraeg, yn y bore
PAPUR 2 (dau ddarn*) – cyfieithu o'r Gymraeg i'r Saesneg, yn y prynhawn

*Yn yr arholiadau am Aelodaeth Gyflawn rhaid cyfieithu dau ddarn o ryw 300 gair yr un, ac yn yr arholiadau am Aelodaeth Sylfaenol rhaid cyfieithu dau ddarn o ryw 250 gair yr un.

Gall ymgeisydd ddewis sefyll un arholiad i un iaith yn unig neu sefyll y ddau arholiad.

Arholiadau nesaf y Gymdeithas

Cynhelir yr Arholiadau Aelodaeth Testun nesaf ar:

  • 21 Ebrill 2018
  • 6 Hydref 2018

21 Ebrill 2018

PAPUR 1 (dau ddarn) – cyfieithu o'r Saesneg i'r Gymraeg: 10:30am
PAPUR 2 (dau ddarn) – cyfieithu o'r Gymraeg i'r Saesneg: 1:45pm

Ffioedd: £105 am sefyll un papur a £180 am sefyll y ddau
Ffioedd i aelodau: £90 am sefyll un papur a £150 am sefyll y ddau

Cyfnod cofrestru: 5 Chwefror – 29 Mawrth 2018