John David Williams

  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Saesneg

* Heb fod ar gael i wneud gwaith masnachol

Manylion cyswllt

"Wagtail Cottage"
Brook Street
Llangollen
Sir Ddinbych
LL20 8LS

Cymwysterau

BA Cymraeg