Gwenda Lloyd Wallace

  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Saesneg

Manylion cyswllt

Trywydd
Y Cambria
Rhodfa Newydd
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2AZ

Proffil

  • Uwch-gyfieithydd yn Trywydd Cyf
  • Golygydd a swyddog prosiectau i CAA (Cyhoeddwr Adnoddau Addysg) am tua chwarter canrif
  • Yn cyfieithu testun a phrawfddarllen er 1990

Cymwysterau

BA Cymraeg a Hanes Cymru
TAR (Cynradd)
Diploma Ôl-raddedig mewn Astudiaethau a Thechnolegau Cyfieithu