Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG <> SAESNEG

Yr e-weithdy cyfieithu

Mae’r e-weithdy cyfieithu yn weithdy trwy gyswllt e-bost yn unig. Caiff ei gynnig i'r Gymraeg ac i'r Saesneg, ac ar lefelau aelodaeth Gyflawn ac aelodaeth Sylfaenol ar wahân.

Y lefel Gyflawn - yn dechrau 14 Mawrth 2022

Dim ond ar y lefel Gyflawn y cynigir yr e-weithdy cyfieithu bach y tro hwn.

Bwriad yr e-weithdy cyfieithu bach yw cynnig cyfle i gyfieithwyr ymarfer a gwella eu sgiliau cyfieithu yn eu hamser eu hunain, ac o fewn amserlen a strwythur pendant. Caiff dysgwyr sylwadau ar eu cyfieithiadau gan diwtor sy’n gyfieithydd profiadol ac yn aelod o Gofrestr Marcwyr Arholiadau Aelodaeth Testun y Gymdeithas.

Yn yr e-weithdy cyfieithu bach:

- byddwch yn cyfieithu un darn yn unig
- cewch dridiau i lunio’ch cyfieithiad*
- bydd y darn i’w gyfieithu o’r un hyd a safon â darnau’r arholiad Cyflawn perthnasol
- bydd popeth yn digwydd trwy gyswllt e-bost yn unig

*Y tro hwn rhoddir tridiau i gyfieithu’r darn, sef yr un amserlen ac amodau â darn ‘gwaith cartref’ yn yr arholiadau ar y lefel Gyflawn.

Sylwer, ni fydd tiwtor yn marcio gwaith mwy na 8 dysgwr. Fe’ch anogwn, felly, i gofrestru a thalu cyn gynted ag y gallwch, a pheidio â’i gadael hi tan y funud olaf, gan mai’r cyntaf i’r felin fydd hi wrth neilltuo llefydd yn yr e-weithdy cyfieithu bach.

Ffioedd yr e-weithdy cyfieithu bach

Ffi: £25 - aelodau
Ffi: £30 - pawb arall

Bydd dilyn e-weithdy cyfieithu bach i’r Gymraeg ac e-weithdy cyfieithu bach i’r Saesneg ar yr un pryd yn cyfrif fel dilyn dau e-weithdy cyfieithu bach, a’r ffioedd fydd £50/£60.

Y dyddiad olaf i fydd dydd Iau, 10 Mawrth 2022.

Ariennir y Gymdeithas yn rhannol gan Lywodraeth Cymru.