Brenda Williams

  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Saesneg

* Heb fod ar gael i wneud gwaith masnachol

Manylion cyswllt

Berwyn
Llandre
Bow Street
Ceredigion
SY24 5BS

Cymwysterau

BA Cymraeg a Ffrangeg