Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG <> SAESNEG

Rhys Williams Wynne

Y Gwasanaeth Cyfieithu a Chofnodi
Senedd Cymru
Tŷ Hywel
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Aelodaeth
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Saesneg

* Heb fod ar gael i wneud gwaith masnachol

Cymwysterau

BA Rheoli a Chynllunio Amgylcheddol
Cymhwyster Cenedlaethol Tiwtoriaid Cymraeg i Oedolion