Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG <> SAESNEG

Teifryn Williams

Bryn Iago
7 St Lawrence Hill
Hakin
Aberdaugleddau
Sir Benfro
SA73 3LF

01646 695596
07814 880589
teifryn@aol.com

Aelodaeth
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Saesneg