Teifryn Williams

  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Saesneg

Manylion cyswllt

Bryn Iago
7 St Lawrence Hill
Hakin
Aberdaugleddau
Sir Benfro
SA73 3LF

01646 695596
07814 880589
teifryn@aol.com