Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG <> SAESNEG

A-Z o Aelodau'r Gymdeithas

Dyma restr lawn o aelodau cyfredol Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru yn nhrefn yr wyddor.

Os ydych yn gwybod enw'r aelod ac am ddod o hyd i'w fanylion cyswllt yna defnyddiwch y rhestr hon.

Os ydych yn chwilio am gyfieithydd neu gyfieithydd ar y pryd i wneud eich gwaith, defnyddiwch y gwasanaeth chwilio rhad ac am ddim i ddod o hyd i aelod o'r Gymdeithas.

Ariennir y Gymdeithas yn rhannol gan Lywodraeth Cymru.

Parri, Gwyndaf Owain

Bro Morgannwg

01446 771345
calan@calan.cymru

Pennar, Hywel

Caerdydd

02920 231722
hywel@testun.co.uk

Pennar, Owain

Caerdydd

07899 668749

Pennawd

Caerdydd

02920 615617
post@pennawd.co.uk

Prysg

Caerdydd

02920 668081
post@prysg.cymru

Pugh, Sioned Meleri

Sir Gaerfyrddin

01269 594081
sionedpugh@yahoo.co.uk