Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

A-Z o Aelodau'r Gymdeithas

Dyma restr lawn o aelodau cyfredol Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru yn nhrefn yr wyddor.

Os ydych yn gwybod enw'r aelod ac am ddod o hyd i'w fanylion cyswllt yna defnyddiwch y rhestr hon.

Os ydych yn chwilio am gyfieithydd neu gyfieithydd ar y pryd i wneud eich gwaith, defnyddiwch y gwasanaeth chwilio rhad ac am ddim i ddod o hyd i aelod o'r Gymdeithas.

Ariennir y Gymdeithas yn rhannol gan Lywodraeth Cymru.

Dafydd, Gwenllian

Ceredigion

01970 615550
gdafydd@yahoo.com

Davies, Aled Meredydd

Sir Gaerfyrddin

01269 871366
aled@cwmpasu.cymru

Davies, Carol

Sir Gaerfyrddin

01550 750219
carolda@powys.gov.uk

Davies, Garmon Gwilym

Pen-y-bont ar Ogwr

07920 473752
post@ewrolingo.co.uk

IMG 4387 2023 10 31 16 38 03

Davies, Lisa

Gwynedd

01286 674409
cymen@cymen.co.uk

Davies, Lynwen

Sir Gaerfyrddin

07791 466992
lynwen.d@hotmail.co.uk

Davies, Melanie

Caerdydd

029 2130 3949
post@prysg.cymru

Davies, Nia

Caerdydd

07951 057934
nia@nico.cymru

Davies, Siân Elin

Rhondda Cynon Taf

07795 250362
sian_elin@yahoo.co.uk

Davies, Sion Prys

Rhondda Cynon Taf

01443 227671
sionprys@hotmail.co.uk