Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG <> SAESNEG

Cysylltiadau cyffredinol

Isod ceir nifer o gysylltiadau a all fod o ddefnydd i gyfieithwyr. Ar ddiwedd y dudalen ceir restr o sefydliadau sydd yn hyrwyddo'r Gymraeg.

At the end is a list of organizations that promote the Welsh language.


Cymdeithasau Cyfieithu

Institute of Translators and Interpreters

ITI

Chartered Institute of Linguists

CIOL

Fédération Internationale des Traducteurs – cymdeithas rhyngwladol i gymdeithasau cyfieithu

FIT

National Register of Public Service Interpreters – Cofrestr Cenedlaethol o Gyfieithwyr ar y Pryd y Sector Gyhoeddus

NRPSI

Professional Interpreters for Justice

PI4J


Fforymau Trafod

Fforwm trafod termau Cymraeg

Welsh-Termau-Cymraeg

Pro Z – rhwydwaith rhyngwladol i gyfieithwyr

proz.com


Geiriaduron/Termiaduron

Ap Geiriaduron – geiriadur Saesneg-Cymraeg/Cymraeg-Saesneg all-lein

Ap Geiriaduron

Geiriadur ar-lein Gymraeg-Saesneg/Saesneg-Cymraeg, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Geiriadur ar-lein PCYDDS

Geiriadur Prifysgol Cymru

Geiriadur Prifysgol Cymru

Geiriadur yr Academi – geiriadur Saesneg-Cymraeg

Geiriadur yr Academi

Gweiadur

Gweiadur

Porth Termau Cenedlaethol Cymru

Porth termau

Term Cymru – y porth i adnoddau Gwasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru

Byd Term Cymru


Meddalwedd

Meddalwedd Cof Cyfieithu – sampl o'r hyn sydd ar gael

Deja Vu
Google Translator Toolkit
MemSource
Omega-T
SDL Trados
Wordfast

Meddalwedd Cyfieithu Peirianyddol

Google Translate
Microsoft Translator – wedi'i ddatblygu gan bartneriaeth rhwng Senedd Cymru a Microsoft

Meddalwedd Cymraeg

Meddalwedd Cymraeg
Uned Technolegau Iaith (Prifysgol Bangor)

Meddalwedd gwirio sillafu Cymraeg

Cysgliad


Cysylltiadau eraill

Ariennir y Gymdeithas yn rhannol gan Lywodraeth Cymru.