Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

A-Z o Aelodau'r Gymdeithas

Dyma restr lawn o aelodau cyfredol Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru yn nhrefn yr wyddor.

Os ydych yn gwybod enw'r aelod ac am ddod o hyd i'w fanylion cyswllt yna defnyddiwch y rhestr hon.

Os ydych yn chwilio am gyfieithydd neu gyfieithydd ar y pryd i wneud eich gwaith, defnyddiwch y gwasanaeth chwilio rhad ac am ddim i ddod o hyd i aelod o'r Gymdeithas.

Ariennir y Gymdeithas yn rhannol gan Lywodraeth Cymru.

Gareth, Iwan

Gwynedd

01286 674409
cymen@cymen.co.uk

Gealy, Steffan

Rhondda Cynon Taf

01443 570001
steffan.gealy@rctcbc.gov.uk

George, William Rhys

Pen-y-bont ar Ogwr

01656 679773
post@cofus.co.uk

Gilkes, Catrin

Sir y Fflint

07815 626559
catringilkes@icloud.com

Gray, Sarah

Abertawe

01792 869346
rjg72@sky.com

Griffiths, Endaf

Sir Gaerfyrddin

07507 999771
endafg1994@outlook.com

Gruffudd, Siân

Caerdydd

02920 345791

Gruffydd, Morys

Sir Gaerfyrddin

01558 263133
post@trywydd.cymru

Gwilym, Nest

Caerdydd

02920 231722
nest@testun.co.uk