Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG <> SAESNEG

Dafydd Lloyd Williams

Bryn y Wawr
Cwmann
Llanbedr Pont Steffan
Sir Gaerfyrddin
SA48 8EW

01570 422661
07779 166982
dafzw94@live.co.uk

Aelodaeth
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Saesneg

* Heb fod ar gael i wneud gwaith masnachol