Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG <> SAESNEG

Llinos Pierce Williams

Y Gwasanaeth Cyfieithu
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

Aelodaeth
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Saesneg

* Heb fod ar gael i wneud gwaith masnachol

Maes Arbenigedd Proffesiynol
  • Cyfieithu Deddfwriaethol
Cymwysterau

BA Ieithoedd Romawns (Ffrangeg a Sbaeneg)