Llinos Pierce Williams

  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Saesneg

* Heb fod ar gael i wneud gwaith masnachol

Maes Arbenigedd Proffesiynol

  • Cyfieithu Deddfwriaethol

Manylion cyswllt

Y Gwasanaeth Cyfieithu
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

Cymwysterau

BA Ieithoedd Romawns (Ffrangeg a Sbaeneg)