Sandra Williams

  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Saesneg
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Saesneg

Manylion cyswllt

Rhesgoed
Llanbedr Dyffryn Clwyd
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1YE

Cymwysterau

BA Cymraeg a Saesneg