Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG <> SAESNEG

Sandra Williams

Rhesgoed
Llanbedr Dyffryn Clwyd
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1YE

Aelodaeth
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Saesneg
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Saesneg
Cymwysterau

BA Cymraeg a Saesneg