Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

Pwy ydy pwy

Mae'r Gymdeithas yn cyflogi dau swyddog amser-llawn i reoli a gweinyddu'r Gymdeithas a threfnu ei rhaglen o weithgareddau.

Nid yw aelodau'r staff yn gyfieithwyr nac yn cynnig gwasanaeth cyfieithu, ond maen nhw'n barod i roi pob help i chi ddod o hyd i gyfieithydd a/neu gyfieithydd ar y pryd o blith aelodau'r Gymdeithas.

Gwyn Williams
Gwyn Williams
Prif Swyddog

Ar ôl gweithio yng Nghanolfan Iaith Nant Gwrtheyrn am flwyddyn, dechreuodd Gwyn ei yrfa yn y cyfryngau gan weithio i BBC Radio Cymru ym Mangor. Wedi hynny bu’n gweithio i Newyddion 7 a Hel Straeon cyn sefydlu ei gwmni cynhyrchu ei hun. Roedd yn un o sylfaenwyr Cwmni Da, ac yna’n brif weithredwr cwmni adnoddau Barcud yng Nghaernarfon. Bu’n Gyfarwyddwr Cyfathrebu gyda Chomisiynydd y Gymraeg ac yna’n Cyfarwyddwr Cyfathrebu / Cyfarwyddwr Cyfathrebu Corfforaethol gydag S4C cyn dechrau fel Prif Swyddog y Gymdeithas ym Mehefin 2023.

Nia Wyn Jones
Rheolwr Systemau

Dilynodd Nia gwrs Drama yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Aberystwyth ac yna am 12 mlynedd bu'n gweithio fel actores hunan-gyflogedig mewn gwahanol feysydd gan gynnwys ffilm, teledu a theatr, yn bennaf ym myd theatr-mewn-addysg.

Yn 1999 dilynodd gwrs Diploma Dwyieithog Uwch mewn Gweithdrefnau Gweinyddol yng Ngholeg Menai. Yn dilyn llwyddo yn y cwrs hwnnw, ymunodd â'r Gymdeithas yn Swyddog Gweinyddol ym mis Gorffennaf 2000. Mae bellach yn Rheolwr Systemau y Gymdeithas.

Yn enedigol o Gaernarfon, mae bellach yn byw yn Llangefni.

Ariennir y Gymdeithas yn rhannol gan Lywodraeth Cymru.

Bwrdd y Cyfarwyddwyr

Fel cwmni cyfyngedig trwy warant, caiff y Gymdeithas ei rheoli gan fwrdd o gyfarwyddwyr a etholir o blith yr aelodau.

Y Cyfarwyddwyr ar hyn o bryd yw:


Ysgrifennydd y Cwmni yw Nia Wyn Jones.
Rhif cofrestru 4741023