Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru

Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru yw'r corff cenedlaethol sy'n arwain, datblygu a hyrwyddo cyfieithu proffesiynol. Hi yw'r unig gymdeithas broffesiynol ar gyfer cyfieithwyr Cymraeg/Saesneg, p'un a ydynt yn gyfieithwyr testun ynteu'n gyfieithwyr ar y pryd.

Os ydych yn gyfieithydd neu am fod yn gyfieithydd, cewch wybodaeth yma am holl weithgareddau'r Gymdeithas, gwybodaeth ynghylch datblygu'ch gyrfa, cronfa o adnoddau, a sut i ymaelodi â'r Gymdeithas.

Os ydych am ddod o hyd i gyfieithydd neu gyfieithydd ar y pryd, yma mae'r unig restr o gyfieithwyr a chyfieithwyr ar y pryd Cymraeg/Saesneg cymwys, ynghyd â gwybodaeth amdanynt.

Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru

Nod y Gymdeithas yw cynnal, sicrhau a hyrwyddo safonau cyfieithu proffesiynol, a gwella, cynyddu a datblygu sgiliau a gwybodaeth cyfieithwyr.

Mae gan y Gymdeithas dri chategori o aelodaeth i gyfieithwyr proffesiynol. Dim ond drwy lwyddo yn un o arholiadau'r Gymdeithas y gellir dod yn aelod ohoni fel Aelod Cyflawn neu Aelod Sylfaenol wrth gyfieithu testun, neu'n Aelod Cyfieithu ar y Pryd.

Caiff aelodaeth o'r Gymdeithas ei gydnabod gan nifer cynyddol o gyrff, sefydliadau, cwmnïau, a chomisiynwyr cyfieithu fel marc ansawdd o allu unigolyn i gyfieithu.

Mae cyfieithwyr yn bobl arbennig iawn!

Mae cyfieithu da a chywir yn waith arbenigol. Crefft yw hi. Mae angen sgiliau penodol, yn ogystal â phrofiad a chyfle i ddatblygu yn y gwaith, ac i fireinio’r grefft honno os am allu cynhyrchu gwaith o safon uchel.

Dyna pam y dylech ddewis aelod o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru i wneud eich gwaith cyfieithu neu gyfieithu ar y pryd. Mae pob aelod yn ymrwymo i'r Cod Ymddygiad Proffesiynol, ac yn rhoi sylw i'w ddatblygiad proffesiynol.

Gallwn eich helpu i ddod o hyd i aelod. Mae'n gwasanaeth chwilio hwylus, sy'n rhad ac am ddim, yn un hawdd i'w ddefnyddio.

Dechrau cyfieithu

Mae’r galw am gyfieithwyr da a medrus yn parhau. Os oes gennych chi’r dyhead a’r ddawn i ddilyn gyrfa fel cyfieithydd, gall y Gymdeithas eich helpu.

Sefydlwyd categori'r Myfyriwr Cyswllt er mwyn annog a chefnogi myfyrwyr sydd â’u bryd ar fod yn gyfieithwyr. Wrth ymgysylltu â’r Gymdeithas fel Myfyriwr Cyswllt gallwch elwa ar rai o weithgareddau’r Gymdeithas, gan gynnwys gweithdai ac arholiadau.

Bydd cymhwyster academaidd hefyd o fantais i chi. Mae cyrsiau cyfieithu i'w cael yn ein prifysgolion. Mae gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol gynllun Astudiaethau Cyfieithu Proffesiynol ar lefel ôl-raddedig.