Ceri Wyn Williams

  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Saesneg

Manylion cyswllt

56 Nant y Felin
Pentraeth
Ynys Môn
LL75 8YA

01248 450135
07813 447060
ceriwyn@yahoo.com

Cymwysterau

BA Iaith a Llenyddiaeth Gymraeg
Tystysgrif Prifysgol Cymru mewn Cyfieithu