Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG <> SAESNEG

Geraint Sion Williams

Tyddyn Llwyn
Llandre
Bow Street
Ceredigion
SY24 5BZ

01970 820419
07989 578983
geraint.tyddyn@gmail.com

Aelodaeth
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Saesneg

* Heb fod ar gael i wneud gwaith masnachol

Cymwysterau

BA Cymraeg
MPhil