Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

A-Z o Aelodau'r Gymdeithas

Dyma restr lawn o aelodau cyfredol Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru yn nhrefn yr wyddor.

Os ydych yn gwybod enw'r aelod ac am ddod o hyd i'w fanylion cyswllt yna defnyddiwch y rhestr hon.

Os ydych yn chwilio am gyfieithydd neu gyfieithydd ar y pryd i wneud eich gwaith, defnyddiwch y gwasanaeth chwilio rhad ac am ddim i ddod o hyd i aelod o'r Gymdeithas.

Ariennir y Gymdeithas yn rhannol gan Lywodraeth Cymru.

Howell, Elin

Bro Morgannwg

01446 771345
calan@calan.cymru

Huws, Eleri

Rhondda Cynon Taf

01443 225205
gehpengwern@yahoo.co.uk

Huws, Rhian

Caerdydd

02920 554567
post@canna.cymru

Hywyn, Rhys

Caerdydd

02920 231722
rhys@testun.co.uk