Glenys Eleri Williams

  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Saesneg

Manylion cyswllt

107 Rhodfa Penrhyn
Llandrillo yn Rhos
Bae Colwyn
Conwy
LL28 4NB

01492 546916
07771 697320
glenyswms@talktalk.net

Cymwysterau

BA Cymraeg