Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG <> SAESNEG

Glenys Eleri Williams

107 Rhodfa Penrhyn
Llandrillo yn Rhos
Bae Colwyn
Conwy
LL28 4NB

01492 546916
07771 697320
glenyswms@talktalk.net

Aelodaeth
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Saesneg
Cymwysterau

BA Cymraeg