Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG <> SAESNEG

Elin Wynne

Dôl Gwyrfai
Stad Bod Hyfryd
Waunfawr
Caernarfon
Gwynedd
LL55 4YT

01286 650429
07855 747399
elinwynne@gwynedd.llyw.cymru

Aelodaeth
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Saesneg
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Saesneg

* Heb fod ar gael i wneud gwaith masnachol

Cymwysterau

BA Cymraeg