Elin Wynne

  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Saesneg
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Saesneg

* Heb fod ar gael i wneud gwaith masnachol

Manylion cyswllt

Dôl Gwyrfai
Stad Bod Hyfryd
Waunfawr
Caernarfon
Gwynedd
LL55 4YT

01286 650429
07855 747399
elinwynne@gwynedd.llyw.cymru

Cymwysterau

BA Cymraeg