Ymaelodi > Y Prawf Cyfieithu ar y Pryd (CAP)

Y Prawf Cyfieithu ar y Pryd (CAP)

Cynhelir y Prawf CAP mewn stiwdios sain proffesiynol, sef yn Stiwdio Aran yn Y Groeslon (ger Caernarfon), ac yn CTV Sound Studios yng Nghaerdydd.

Nod y Prawf CAP yw efelychu, orau y gellir, sefyllfa lle bydd gofyn cyfieithu ar y pryd. Bydd gofyn i'r ymgeisydd gyfieithu dau ddarn o natur wrthgyferbyniol, o ryw 10 munud yr un. Caiff yr ymgeisydd 15 munud i ddarllen gwybodaeth gefndir am y ddau ddarn cyn dechrau cyfieithu. Caiff y darnau prawf eu dangos ar deledu oddi ar DVD. Bydd yr ymgeisydd yn gwrando ar y darnau drwy glustffonau ac yn siarad i feicroffon. Caiff prawf pob ymgais ei recordio a chaiff y recordiad hwnnw ei anfon at aelod o Gofrestr Aseswyr y Gymdeithas a fydd yn ei asesu.

Yma ceir adroddiadau cyffredinol profion CAP diweddar y Gymdeithas.

Y Prawf CAP i'r Saesneg a'r Prawf CAP i'r Gymraeg

Cynhelir Prawf CAP i'r Saesneg a Phrawf CAP i'r Gymraeg ddydd Iau, 13 Chwefror 2020, yn y Groeslon (ger Caernarfon) ac yng Nghaerdydd.

Ffi: £170 am sefyll un Prawf CAP a £340 am sefyll dau Brawf CAP.
Ffi i aelodau: £140 am sefyll un Prawf CAP a £280 am sefyll dau Brawf CAP.

Bydd sefyll Prawf CAP i’r Saesneg a Phrawf CAP i’r Gymraeg yn cyfrif fel sefyll dau Brawf CAP.

Diwrnod olaf ar gyfer cofrestru: dydd Llun, 27 Ionawr 2020, erbyn 1pm fan bellaf.

Mae'r cyfnod cofrestru ar gau.