Ymaelodi > Y Prawf Cyfieithu ar y Pryd (CAP)

Y Prawf Cyfieithu ar y Pryd (CAP)

Cynhelir y Prawf CAP mewn stiwdios sain proffesiynol, sef yn Stiwdio Aran yn Y Groeslon (ger Caernarfon), ac yn CTV Sound Studios yng Nghaerdydd.

Nod y Prawf CAP yw efelychu, orau y gellir, sefyllfa lle bydd gofyn cyfieithu ar y pryd. Bydd gofyn i'r ymgeisydd gyfieithu dau ddarn o natur wrthgyferbyniol, o ryw 10 munud yr un. Caiff yr ymgeisydd 15 munud i ddarllen gwybodaeth gefndir am y ddau ddarn cyn dechrau cyfieithu. Caiff y darnau prawf eu dangos ar deledu oddi ar DVD. Bydd yr ymgeisydd yn gwrando ar y darnau drwy glustffonau ac yn siarad i feicroffon. Caiff prawf pob ymgais ei recordio a chaiff y recordiad hwnnw ei anfon at aelod o Gofrestr Aseswyr y Gymdeithas a fydd yn ei asesu.

Yma ceir adroddiadau cyffredinol profion CAP diweddar y Gymdeithas.


Prawf CAP nesaf y Gymdeithas

Er i ni glustnodi dyddiad ym mis Mawrth 2021 ar gyfer Diwrnod y Prawf CAP – sef cynnal Prawf CAP i’r Saesneg a Phrawf CAP i’r Gymraeg – oherwydd y cyfyngiadau presennol a'r ansicrwydd ynghylch y sefyllfa ym mis Mawrth, penderfynwyd gohirio’r diwrnod hwn.

Ein bwriad yw cynnal Diwrnod y Prawf CAP yn yr haf os bydd yr amgylchiadau’n caniatáu hynny. Gwneir cyhoeddiad cyn diwedd mis Mai 2021.