Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

Gwobr Berwyn

Cyflwynir Gwobr Berwyn i'r ymgeisydd mwyaf addawol am Aelodaeth Sylfaenol cyfieithu i'r Saesneg.

Mae'n arnhydeddu Berwyn Prys Jones a fu'n Gadeirydd y Gymdeithas am fwy na chwarter canrif ac yn arweinydd ysbrydoledig ar fyd cyfieithu yng Nghymru.

Mae Gwobr Berwyn yn wobr newydd a ddyfarnwyd am y tro cyntaf yn 2017.


Enillwyr Gwobr Berwyn

2022

Einir Jones


Siôn Pennant Tomos
, Caernarfon
Cymen*

2019

Bethan Eleri Thomas, Aldershot
Cyfieithydd ar ei liwt ei hun*

2018

Ioan Rhys Davies, Caerdydd
Prysg*

2017

Sophie Smith, Abertawe
Cyngor Dinas a Sir Abertawe*

*Cyflogwr yr enillydd adeg ennill y wobr

Ariennir y Gymdeithas yn rhannol gan Lywodraeth Cymru.