Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

Geiriaduron

Nid geiriadur yw'r ateb i bopeth. Er bod llawer mwy i gyfieithu na geiriaduron (yn groes i'r gred gyffredinol!), maent yn adnodd pwysig i unrhyw gyfieithydd.

Yr hyn sydd yn rhaid ei gofio yw nad y gair cyntaf bob tro yw’r un mwyaf addas, a’i bod yn werth edrych mewn mwy nag un geiriadur pan ydych chi’n chwilio am air. Hyd yn oed pan ydych chi’n gwybod gair, mae'n werth chweil chwilio oherwydd gall sbarduno eich meddwl i ganfod gair neu ymadrodd sydd hyd yn oed yn well. Mae adnoddau fel thesawrws neu restr o synonymau yn amhrisiadwy i arddull da.

Rydym yn cynnwys yma eiriaduron Saesneg-Cymraeg, rhai uniaith, ac ambell i eiriadur arbenigol.


Geiriaduron ar-lein


Geiriaduron Cymraeg a Saesneg

Chambers Twentieth Century Dictionary

Collins English Dictionary

Geiriadur Cymraeg Gomer

D.Geraint Lewis a Nudd Lewis, Gwasg Gomer, 2016

Geiriadur Gomer i’r Ifanc

D.Geraint Lewis, Gwasg Gomer, 1994

Geiriadur Idiomau - A Dictionary of Welsh and English Idiomatic Phrases

Alun Rhys Cownie, Gwasg Prifysgol Cymru 2001

Geiriadur Prifysgol Cymru

R. J. Thomas, Gareth A. Bevan, Patrick J. Donavan (gol.), Gwasg Prifysgol Cymru

Geiriadur Saesneg a Chymraeg: Spurrell’s English – Welsh Dictionary

J.Bodvan Annwyl

Geiriadur Termau/Dictionary of Terms

Jac L. Williams, Gwasg Prifysgol Cymru, 1973

Geiriadur yr Academi

Bruce Griffiths a Dafydd Glyn Jones (goln), Gwasg Prifysgol Cymru, 1995

The Oxford English Dictionary

Y Geiriadur Mawr

H.Meurig Evans a W.O. Thomas, Llyfrau’r Dryw a Gwasg Aberystwyth, 1958

Y Termiadur

Delyth Prys (llyfr a CD), ACCAC, 2006


Geiriaduron Cymraeg/Ieithoedd Tramor

Geiriadur Almaeneg – Cymraeg / Cymraeg – Almaeneg

Wolfgang Greller, Canolfan Astudiaethau Addysg, 1999

Geiriadur Cymraeg – Lladin / Lladin – Cymraeg

Huw Thomas, Gwasg Prifysgol Cymru

Geiriadur Ffrangeg - Cymraeg / Cymraeg – Ffrangeg

Meirion Davies, Canolfan Astudiaethau Addysg, 2000


Geiriaduron pynciol

Geiriadur Newydd y Gyfraith

Robyn Léwis, Gwasg Gomer, 2003

Rhestr o Enwau Lleoedd/ Gazetteer of Welsh Place Names

Elwyn Davies (gol.), Gwasg Prifysgol Cymru, 1967

Yr Atlas Cymraeg Newydd

CBAC, 1999

Rhestrau geiriau personol

Mae rhai cyfieithwyr yn cynnal eu rhestrau eu hunain o eiriau i ychwanegu at eiriaduron. Yma rydym yn cynnig rhestr bersonol Berwyn Prys Jones, ac os ydych chi’n dymuno rhannu eich rhestr chi, cysylltwch â ni, ac mi fyddwn yn ei chynnwys yma hefyd.

Ariennir y Gymdeithas yn rhannol gan Lywodraeth Cymru.