Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG <> SAESNEG

Gwennan Williams

82 Bryncastell
Bow Street
Aberystwyth
Ceredigion
SY24 5DF

07530 513196
gwennan.w@gmail.com

Aelodaeth
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Saesneg
Cymwysterau

BA Almaeneg/Cerddoriaeth