Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

Cysylltwch â ni

* Meysydd angenrheidiol

Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru
Intec
Parc Menai
Bangor
Gwynedd
LL57 4FG

01248 371839

Mae'r swyddfa ar agor rhwng 9am a 5pm, o ddydd Llun tan ddydd Gwener.

Eiddo yn perthyn i Gyngor Gwynedd yw Intec. Rhaid cofrestru wrth ddod i mewn i'r adeilad. Lleolir swyddfa'r Gymdeithas ar y llawr cyntaf. Mae lifft ar gael yn yr adeilad