Swyddi

Yma ceir hysbysebion swyddi cyfieithu.

Cysylltwch â'r swyddfa os ydych am hysbysebu swydd ar ein gwefan. Ni chodir tâl am hyn.

Tudalen 1 o 1

  • 1

Swyddog Cyfathrebu a Chyfieithu

Cyflogwr: Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Cyflog: £24,771 - £28,660

Dyddiad cau: 6/1/2019

Cyfeirnod: 1819054

Rhagor o wybodaeth:

Cyswllt: Sarah Collis
Rhif ffôn: 01978 293933 / 07850 745845
Cyfeiriad ebost: sarah.collis@glyndwr.ac.uk
Gwefan - Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Cyfieithydd - 3 swydd

Cyflogwr: Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Cyflog: £28,221

Dyddiad cau: 10/1/2019

Rhagor o wybodaeth:

Cyswllt: Steffan Gealy
Rhif ffôn: 01443 570002
Gwefan - Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Cyfieithydd

Cyflogwr: Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru
Cyflog: £23,023 - £29,608

Dyddiad cau: 10/1/2019

Rhagor o wybodaeth:

Cyswllt: Non Richards
Cyfeiriad ebost: non.richards@wales.nhs.uk
Gwefan - Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru