Swyddi

Yma ceir hysbysebion swyddi cyfieithu.

Cysylltwch â'r swyddfa os ydych am hysbysebu swydd ar ein gwefan. Ni chodir tâl am hyn.

Tudalen 1 o 1

  • 1

Dirprwy Bennaeth Gwasanaethau Cymraeg

Cyflogwr: Cyllid a Thollau EM
Cyflog: £36,750 - £40,930

Dyddiad cau: 21/11/2018

Cyfeirnod y swydd: 1604099

Rhagor o wybodaeth:

Cyswllt: Lee Jones
Rhif ffôn: 03000 582323
Cyfeiriad ebost: lee.jones2@hmrc.gsi.gov.uk
Gwefan - Cyllid a Thollau EM

Cyfieithydd - 2 swydd

Cyflogwr: Cyllid a Thollau EM
Cyflog: £24,320 - £27,080

Dyddiad cau: 23/11/2018

Cyfeirnod y swydd: 1603964

Rhagor o wybodaeth:

Cyswllt: Gareth Williams
Rhif ffôn: 03000 533703
Cyfeiriad ebost: gareth.w.williams@hmrc.gsi.gov.uk
Gwefan - Cyllid a Thollau EM

Rheolwr y Gwasanaeth Cyfieithu

Cyflogwr: Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Cyflog: £34,198 - £38,460

Dyddiad cau: 3/12/2018

Cyfeirnod y swydd: 18REQ0000858

Rhagor o wybodaeth:

Cyswllt: Daniel Tiplady
Rhif ffôn: 029 20 417236
Cyfeiriad ebost: dtiplady@cardiffmet.ac.uk
Gwefan - Prifysgol Metropolitan Caerdydd