Swyddi

Yma ceir hysbysebion swyddi cyfieithu.

Cysylltwch â'r swyddfa os ydych am hysbysebu swydd ar ein gwefan. Ni chodir tâl am hyn.

Tudalen 1 o 1

  • 1

Cyfieithydd (3 diwrnod yr wythnos)

Cyflogwr: Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru
Cyflog: £22,182 - £23,632

Dyddiad cau: 4/12/2019

I gael gwybod rhagor, ffoniwch 029 2043 1741, neu anfonwch e-bost at HR@wcva.cymru.

Rhagor o wybodaeth:

Rhif ffôn: 02920 431741
Cyfeiriad ebost: HR@wcva.cymru
Gwefan - Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

Cyfieithydd (amser llawn)

Cyflogwr: Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru
Cyflog: £22,182 - £23,632

Dyddiad cau: 4/12/2019

I gael gwybod rhagor, ffoniwch 029 2043 1741, neu anfonwch e-bost at HR@wcva.cymru.

Rhagor o wybodaeth:

Rhif ffôn: 02920 431741
Cyfeiriad ebost: HR@wcva.cymru
Gwefan - Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

Cyfieithydd

Cyflogwr: Bla Translation, Llangefni
Cyflog: £21,000 - £27,000

Dyddiad cau: 6/12/2019

Cyflog yn ddibynnol ar brofiad. Dyddiad cau fel ag y nodir neu cyn hynny os derbynnir ceisiadau o'r safon ofynnol.

Rhagor o wybodaeth:

Cyswllt: Alun Gruffydd
Rhif ffôn: 01248 725730
Cyfeiriad ebost: alun@bla-translation.co.uk
Gwefan - Bla Translation, Llangefni