Swyddi

Yma ceir hysbysebion swyddi cyfieithu.

Cysylltwch â'r swyddfa os ydych am hysbysebu swydd ar ein gwefan. Ni chodir tâl am hyn.

Tudalen 1 o 1

  • 1

Cyfieithydd/Swyddog Cefnogi Cyfathrebu’r Iaith Gymraeg

Cyflogwr: Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Cyflog: £24,214 - £30,112

Dyddiad cau: 28/4/2019

Cyfeirnod y swydd: 040-AC166-0419W

Rhagor o wybodaeth:

Cyswllt: Rhiannon Davies, Swyddog Iaith Gymraeg
Rhif ffôn: 07795 482592
Gwefan - Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Cyfieithydd Iau (Cynorthwy-ydd Marchnata)

Cyflogwr: Canolfan Mileniwm Cymru
Cyflog: £18,252 - £21,000

Dyddiad cau: 28/4/2019

Rhagor o wybodaeth:

Cyswllt: Y Tîm HR
Rhif ffôn: 029 2063 4722
Cyfeiriad ebost: cefnogaethpd@wmc.org.uk
Gwefan - Canolfan Mileniwm Cymru

Cyfieithydd

Cyflogwr: Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru
Cyflog: £23,023 - £29,608

Dyddiad cau: 30/4/2019

Rhagor o wybodaeth:

Cyswllt: Non Richards
Cyfeiriad ebost: non.richards@wales.nhs.uk
Gwefan - Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru