Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG <> SAESNEG

Swyddi

Swyddi yn y byd cyfieithu

Cysylltwch â'r swyddfa os ydych am hysbysebu swydd ar ein gwefan. Ni chodir tâl am hyn.

Ariennir y Gymdeithas yn rhannol gan Lywodraeth Cymru.

Cyflogwr:

Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi

Swydd:

Uwch-gyfieithydd

Cyflog:

£33,080 - £35,977


Dyddiad cau:

27/5/2022


Manylion Cyswllt:

Gareth Williams
03000 533703
gareth.w.williams@hmrc.gov.uk


Manylion y Swydd:
Cyflogwr:

Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru

Swydd:

Cyfieithydd Cymraeg

Cyflog:

£26,775 - £28,226


Dyddiad cau:

30/5/2022


Manylion Cyswllt:

Cyflogwr:

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Swydd:

Uwch Gyfieithydd

Cyflog:

£32,798


Dyddiad cau:

6/6/2022


Manylion Cyswllt:

Steffan Gealy
07824 541674
Steffan.Gealy@rctcbc.gov.uk


Cyflogwr:

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Swydd:

Cyfieithydd

Cyflog:

£30,095


Dyddiad cau:

6/6/2022


Manylion Cyswllt:

Steffan Gealy
07824 541674
Steffan.Gealy@rctcbc.gov.uk


Cyflogwr:

Prysg

Swydd:

Cyfieithwyr dan hyfforddiant

Cyflog:

£21,500


Dyddiad cau:

7/6/2022


Manylion Cyswllt:

Manylion y Swydd:
Cyflogwr:

Prysg

Swydd:

Uwch-gyfieithwyr

Cyflog:

£29,000 - £38,000


Dyddiad cau:

7/6/2022


Manylion Cyswllt:

Manylion y Swydd:
Cyflogwr:

Prysg

Swydd:

Cyfieithwyr

Cyflog:

£23,000 - £27,500


Dyddiad cau:

7/6/2022


Manylion Cyswllt:

Manylion y Swydd: