Swyddi

Yma ceir hysbysebion swyddi cyfieithu.

Cysylltwch â'r swyddfa os ydych am hysbysebu swydd ar ein gwefan. Ni chodir tâl am hyn.

Tudalen 1 o 1

  • 1

Cyfieithydd (2 swydd)

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag Alun Gruffydd. Cyflog hyd at :

Cyflog: £27,000
Cyflogwr: Bla Translation Ltd, Llangefni

Dyddiad cau: 7/04/2017

Rhagor o wybodaeth:

Gwefan: http://www.bla-translation.co.uk
Rhif ffôn: 01248 725730
Cyfeiriad ebost: alun@bla-translation.co.uk

Cyfieithydd

I gael swydd ddisgrifiad a ffurflen gais, anfonwch neges e-bost.

Cyflog: £17,500 - £25,000
Cyflogwr: Cyfieithu Clir

Dyddiad cau: 7/04/2017

Rhagor o wybodaeth:

Cyfeiriad ebost: catrin@cyfieithuclir.co.uk

Cyfieithydd/Uwch Gyfieithydd

Mae croeso i chi gael sgwrs anffurfiol am y cyfle hwn drwy ffonio Rhiannon neu Elin gan ddefnddio'r rhif ffôn isod. Cais drwy lythyr a CV.

Cyflog: £18,000 - £35,000
Cyflogwr: Calan

Dyddiad cau: 21/04/2017

Rhagor o wybodaeth:

Rhif ffôn: 01446 771345
Cyfeiriad ebost: calan@calan.cymru