Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

Swyddi yn y byd cyfieithu

Gwasanaeth rhad ac am ddim i gwmnïau a sefydliadau cyhoeddus sy’n hysbysebu swyddi cyfieithu Cymraeg i/o'r Saesneg.

Os ydych chi am benodi cyfieithydd neu gyfieithydd ar y pryd anfonwch y manylion i'r swyddfa a chaiff y wybodaeth ei gosod ar y dudalen hon.

Ariennir y Gymdeithas yn rhannol gan Lywodraeth Cymru.

Cyflogwr:

Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru

Swydd:

Rheolwr Aelodaeth

Cyflog:

£28,430


Dyddiad cau:

3/5/2024


Manylion Cyswllt:

Gwyn Williams
07831 092524
gwyn.williams@cyfieithwyr.cymru


Gwybodaeth:

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â’r Prif Swyddog, Gwyn Williams


Cyflogwr:

Cwmni Cyfieithu Bla

Swydd:

Cyfieithydd

Cyflog:

£23,000 - £31,000


Dyddiad cau:

30/4/2024


Manylion Cyswllt:

Alun Gruffydd
01248 725730
alun@bla-translation.co.uk


Manylion y Swydd:
Cyflogwr:

Cwmni Cyfieithu Bla

Swydd:

Swyddog Datblygu Busnes

Cyflog:

£26,000 - £28,000


Dyddiad cau:

3/5/2024


Manylion Cyswllt:

Alun Gruffydd
01248 725730
alun@bla-translation.co.uk


Manylion y Swydd: