Swyddi

Swyddi yn y byd cyfieithu

Cysylltwch â'r swyddfa os ydych am hysbysebu swydd ar ein gwefan. Ni chodir tâl am hyn.

Tudalen 1 o 1

  • 1

Cyfieithydd

Cyflogwr: Bla Translation, Llangefni
Cyflog: £21,000 - £27,000

Dyddiad cau: 27/9/2021

Cyflog yn ddibynnol ar brofiad.

Rhagor o wybodaeth:

Cyswllt: Alun Gruffydd
Rhif ffôn: 0792 0052818
Cyfeiriad ebost: alun@bla-translation.co.uk
Gwefan - Bla Translation, Llangefni

Cyfieithwyr a Golygyddion (5 swydd)

Cyflogwr: Cyfieithu Clir
Cyflog: £22,000 - £30,000

Dyddiad cau: 30/9/2021

Cyflog yn ddibynnol ar brofiad a chymwysterau. I gael swydd ddisgrifiad a ffurflen gais, neu i holi am y swyddi, anfonwch neges e-bost at post@cyfieithuclir.co.uk.

Rhagor o wybodaeth:

Cyswllt: Claire Price
Cyfeiriad ebost: post@cyfieithuclir.co.uk

Cyfieithydd (Cyfathrebu)

Cyflogwr: Cyngor Abertawe
Cyflog: £25,481 - £28,672

Dyddiad cau: 5/10/2021

Swydd ar gontract 12 mis yw hon.

Rhagor o wybodaeth:

Gwefan - Cyngor Abertawe

Cyfieithydd

Cyflogwr: Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Cyflog: £29,577

Dyddiad cau: 7/10/2021

Rhagor o wybodaeth:

Cyswllt: Steffan Gealy
Rhif ffôn: 07824 541674
Cyfeiriad ebost: Steffan.Gealy@rctcbc.gov.uk
Gwefan - Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Uwch Gyfieithydd / Cyfieithydd Llawn Amser

Cyflogwr: Lingo Soar Cyf. (Menter Iaith Merthyr Tudful)

Dyddiad cau: 15/10/2021

Cyflog i'w drafod yn dibynnu ar brofiad. Lleoliad - gweithio o adre.

Rhagor o wybodaeth:

Cyfeiriad ebost: lis@merthyrtudful.org

Rheolwr y Gymraeg

Cyflogwr: Asiantaeth Safonau Bwyd
Cyflog: £37,350

Dyddiad cau: 17/10/2021

Rhagor o wybodaeth:

Cyswllt: Sioned Fidler
Cyfeiriad ebost: sioned.fidler@food.gov.uk
Gwefan - Asiantaeth Safonau Bwyd