Swyddi

Swyddi yn y byd cyfieithu

Cysylltwch â'r swyddfa os ydych am hysbysebu swydd ar ein gwefan. Ni chodir tâl am hyn.

Tudalen 1 o 1

  • 1

Pennaeth Tîm Cyfieithu

Cyflogwr: Menter a Busnes - Mabis Iaith
Cyflog: £33,527 - £35,623

Dyddiad cau: 13/12/2021

Rhagor o wybodaeth:

Cyswllt: Manon Llwyd Rowlands
Rhif ffôn: 01248 668628
Cyfeiriad ebost: swyddi@menterabusnes.co.uk
Gwefan - Menter a Busnes - Mabis Iaith

Cyfieithydd (rhan amser)

Cyflogwr: Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Cyflog: £25,655 - £31,534

Dyddiad cau: 15/12/2021

Cyflog pro rata.

Rhagor o wybodaeth:

Cyswllt: Ben.Screen@wales.nhs.uk
Gwefan - Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Rheolwr Cyfieithu, Gwasanaethau Cymraeg

Cyflogwr: Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC)
Cyflog: £32,306 - £39,027

Dyddiad cau: 16/12/2021

Rhagor o wybodaeth:

Cyswllt: Huw Owen, Rheolwr Gwasanaethau Cymraeg
Cyfeiriad ebost: Huw.owen5@wales.nhs.uk
Gwefan - Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC)

Cyfieithwyr - (2 swydd barhaol ac 1 swydd cyfnod penodol)

Cyflogwr: Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Cyflog: £22,183 - £24,491

Dyddiad cau: 6/1/2022

Cyflog gradd 6 - £22,183 (SCP12) i £24,491 (SCP17) gydag atodiad y farchnad o £5,000 y flwyddyn

Rhagor o wybodaeth:

Cyswllt: Carys Hughes
Rhif ffôn: 01443 864377
Cyfeiriad ebost: cymraeg@caerffili.gov.uk
Gwefan - Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili