Swyddi

Swyddi yn y byd cyfieithu

Cysylltwch â'r swyddfa os ydych am hysbysebu swydd ar ein gwefan. Ni chodir tâl am hyn.

Tudalen 1 o 1

  • 1

Cyfieithydd a Swyddog y Gymraeg

Cyflogwr: Asiantaeth y Swyddfa Brisio
Cyflog: £30,000 - £33,250

Dyddiad cau: 16/5/2021

Cyfeirnod y swydd: 105268

Rhagor o wybodaeth:

Cyswllt: Thomas Wood
Cyfeiriad ebost: thomas.wood@voa.gov.uk
Gwefan - Asiantaeth y Swyddfa Brisio

Cyfieithydd

Cyflogwr: Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Cyflog: £24,907 - £30,615

Dyddiad cau: 20/5/2021

Cyfeirnod y swydd: 110-AC101-0321W-B

Rhagor o wybodaeth:

Cyswllt: Ben Screen
Cyfeiriad ebost: ben.screen@wales.nhs.uk
Gwefan - Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Cyfieithydd Rhan Amser (22.12 awr yr wythnos)

Cyflogwr: Cyngor Gwynedd
Cyflog: £18,271 - £19,340

Dyddiad cau: 20/5/2021

Am sgwrs anffurfiol gellir cysylltu â Bethan Mair Evans ar 01286 679050.

Rhagor o wybodaeth:

Gwefan - Cyngor Gwynedd

Cyfieithwyr - 8 swydd

Cyflogwr: Llywodraeth Cymru
Cyflog: £25,030 - £28,850

Dyddiad cau: 21/5/2021

Rhagor o wybodaeth:

Cyswllt: Helen Phillips / Llinos Pierce Williams
Rhif ffôn: 03000 255473 / 255056
Cyfeiriad ebost: helen.phillips@llyw.cymru / llinos.piercewilliams@llyw.cymru
Gwefan - Llywodraeth Cymru

Uwch Gyfieithydd

Cyflogwr: CITB
Cyflog: £30,655 - £36,119

Dyddiad cau: 26/5/2021

Rhagor o wybodaeth:

Gwefan - CITB

Cynllun Yfory - Hyfforddai Proffesiynol Cyfieithu

Cyflogwr: Cyngor Gwynedd
Cyflog: £24,982 - £27,041

Dyddiad cau: 10/6/2021

Am sgwrs anffurfiol, cysylltwch â Nicola Roberts 01286 679801.

Rhagor o wybodaeth:

Gwefan - Cyngor Gwynedd