Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

Swyddi yn y byd cyfieithu

Gwasanaeth rhad ac am ddim i gwmnïau a sefydliadau cyhoeddus sy’n hysbysebu swyddi cyfieithu Cymraeg i/o'r Saesneg.

Os ydych chi am benodi cyfieithydd neu gyfieithydd ar y pryd anfonwch y manylion i'r swyddfa a chaiff y wybodaeth ei gosod ar y dudalen hon.

Ariennir y Gymdeithas yn rhannol gan Lywodraeth Cymru.

Cyflogwr:

Cyngor Sir Ceredigion

Swydd:

Cyfieithydd gyda dyletswyddau cyfieithu ar y pryd

Cyflog:

£36,648 - £38,223


Dyddiad cau:

19/6/2024


Manylion Cyswllt:

Manylion y Swydd:
Cyflogwr:

Cyfieithu Clir

Swydd:

Cyfieithwyr a Golygyddion

Cyflog:

£23,000 - £33,000


Dyddiad cau:

27/6/2024


Manylion Cyswllt:

Manylion y Swydd: