Swyddi

Yma ceir hysbysebion swyddi cyfieithu.

Cysylltwch â'r swyddfa os ydych am hysbysebu swydd ar ein gwefan. Ni chodir tâl am hyn.

Tudalen 1 o 1

  • 1

Arweinydd Datblygu Proffesiynol a Sicrhau Ansawdd Cyfieithu

Cyflogwr: Llywodraeth Cymru
Cyflog: £37,600 - £43,950

Dyddiad cau: 29/8/2017

Rhagor o wybodaeth:

Cyswllt: Helen Phillips, Pennaeth Datblygu Proffesiynol, Y Gwasanaeth Cyfieithu
Rhif ffôn: 03000 255473
Cyfeiriad ebost: Helen.Phillips@gov.wales
Gwefan: https://cymru-wales.tal.net/vx/lang-cy/mobile-0/appcentre-1/brand-2/xf-d5250abbe061/candidate/so/pm/1/pl/6/opp/3519-Arweinydd-Datblygu-Proffesiynol-a-Sicrhau-Ansawdd-Cyfieithu/cy

Cyfieithydd Cynorthwyol x 2

Cyflogwr: Cyngor Sir Caerfyrddin
Cyflog: £20,661 - £24,174

Dyddiad cau: 29/8/2017

Rhagor o wybodaeth:

Cyswllt: Helen Davies-Eynon
Rhif ffôn: 01267 246127
Gwefan: https://recruitment.carmarthenshire.gov.uk/wrlive/pages/vacancy.jsf?latest=01004910

Cyfieithwyr/Golygyddion

Cyflogwr: Cyfieithu Clir
Cyflog: £18,000 - £28,000

Dyddiad cau: 31/8/2017

Rhagor o wybodaeth:

Cyfeiriad ebost: post@cyfieithuclir.co.uk