Swyddi

Yma ceir hysbysebion swyddi cyfieithu.

Cysylltwch â'r swyddfa os ydych am hysbysebu swydd ar ein gwefan. Ni chodir tâl am hyn.

Tudalen 1 o 1

  • 1

Cyfieithydd

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe
Cyflog: £30,046 - £33,797

Dyddiad cau: 12/12/2019

Rhif swydd: SD01974

Rhagor o wybodaeth:

Cyswllt: Sarah Gray
Cyfeiriad ebost: s.a.gray@abertawe.ac.uk
Gwefan - Prifysgol Abertawe

Rheolwr Swyddfa

Cyflogwr: Cyfieithu Clir
Cyflog: £22,000

Dyddiad cau: 12/12/2019

Cyflog cychwynnol a nodir. Cysylltwch â'r swyddfa i gael swydd ddisgrifiad a ffurflen gais.

Rhagor o wybodaeth:

Cyfeiriad ebost: post@cyfieithuclir.co.uk

Cyfieithydd

Cyflogwr: Prifysgol Caerdydd
Cyflog: £22,417 - £26,715

Dyddiad cau: 13/12/2019

Rhagor o wybodaeth:

Gwefan - Prifysgol Caerdydd

Rheolwr Cyfieithu

Cyflogwr: Posib Cyf., Yr Wyddgrug

Dyddiad cau: 16/12/2019

Cyflog yn ddibynnol ar gymwysterau, aelodaeth a phrofiad.

Rhagor o wybodaeth:

Cyfeiriad ebost: translation@posib.co.uk

Uwch gyfieithydd / Cyfieithydd

Cyflogwr: Trosol

Dyddiad cau: 20/12/2019

Swydd amser llawn. Bydd modd gweithio yn y naill neu'r llall o'n swyddfeydd yng Nghaerdydd neu Gaerfyrddin ond byddem yn fodlon ystyried ceisiadau i weithio adref hefyd. Anfonwch gopi o'ch CV a llythyr cais (gyda manylion eich cyflog presennol) i Rhodri Evans.

Rhagor o wybodaeth:

Cyswllt: Rhodri Evans
Rhif ffôn: 02920 681924
Cyfeiriad ebost: rhodri.evans@trosol.co.uk