Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG <> SAESNEG

Swyddi yn y byd cyfieithu

Gwasanaeth rhad ac am ddim i gwmnïau a sefydliadau cyhoeddus sy’n hysbysebu swyddi cyfieithu Cymraeg <> Saesneg.

Os ydych chi am benodi cyfieithydd neu gyfieithydd ar y pryd anfonwch y manylion i'r swyddfa a chaiff y wybodaeth ei gosod ar y dudalen hon. Ni chodir tâl am y gwasanaeth hwn.

Ariennir y Gymdeithas yn rhannol gan Lywodraeth Cymru.

Cyflogwr:

Asiantaeth Safonau Bwyd

Swydd:

Cyfieithydd a Swyddog y Gymraeg

Cyflog:

£30,957


Dyddiad cau:

5/12/2022


Manylion Cyswllt:

Manylion y Swydd: