Swyddi

Swyddi yn y byd cyfieithu

Cysylltwch â'r swyddfa os ydych am hysbysebu swydd ar ein gwefan. Ni chodir tâl am hyn.

Tudalen 1 o 1

  • 1

Cyfieithydd Corfforaethol - 22.5 awr yr wythnos (cyfnod mamolaeth)

Cyflogwr: Adra
Cyflog: £27,294 - £30,250

Dyddiad cau: 27/1/2022

Cyflog pro rata.

Rhagor o wybodaeth:

Cyswllt: Catrin Jones
Rhif ffôn: 01248 677221
Gwefan - Adra

Cyfieithwyr a Golygyddion

Cyflogwr: Cyfieithu Clir
Cyflog: £22,000 - £30,000

Dyddiad cau: 3/2/2022

Cyflog yn ddibynnol ar brofiad a chymwysterau. Ystyrir ceisiadau am swyddi llawn amser /rhan amser / llawrydd, i weithio yn ein swyddfa yng Nghaerdydd neu gartref. I gael swydd ddisgrifiad a ffurflen gais, neu i holi am y swyddi, anfonwch neges e-bost.

Rhagor o wybodaeth:

Cyfeiriad ebost: post@cyfieithuclir.co.uk