Swyddi

Swyddi yn y byd cyfieithu

Cysylltwch â'r swyddfa os ydych am hysbysebu swydd ar ein gwefan. Ni chodir tâl am hyn.

Tudalen 1 o 1

  • 1

Cyfieithydd Testun

Cyflogwr: Cyngor Sir Ynys Môn
Cyflog: £25,481 - £28,672

Dyddiad cau: 29/1/2021

Cyfeirnod: CB010922. Swydd amser llawn dros dro am gyfnod o hyd at 6 mis.

Rhagor o wybodaeth:

Cyswllt: Arwel W. Owen
Rhif ffôn: 01248 752569
Cyfeiriad ebost: arwelowen@ynysmon.gov.uk
Gwefan - Cyngor Sir Ynys Môn