Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG <> SAESNEG

Swyddi yn y byd cyfieithu

Gwasanaeth rhad ac am ddim i gwmnïau a sefydliadau cyhoeddus sy’n hysbysebu swyddi cyfieithu Cymraeg <> Saesneg.

Os ydych chi am benodi cyfieithydd neu gyfieithydd ar y pryd anfonwch y manylion i'r swyddfa a chaiff y wybodaeth ei gosod ar y dudalen hon. Ni chodir tâl am y gwasanaeth hwn.

Ariennir y Gymdeithas yn rhannol gan Lywodraeth Cymru.

Cyflogwr:

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Swydd:

Cydlynydd y Gymraeg/Cyfieithydd

Cyflog:

£27,055 - £32,934


Dyddiad cau:

22/8/2022


Manylion Cyswllt:

Cyflogwr:

Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi

Swydd:

Cyfieithydd

Cyflog:

£27,650 - £29,728


Dyddiad cau:

24/8/2022


Manylion Cyswllt:

Hollie Evans
03000 599538
hollie.evans@hmrc.gov.uk


Manylion y Swydd:
Cyflogwr:

Cyngor Gwynedd

Swydd:

Cyfieithydd

Cyflog:

£30,984 - £32,798


Dyddiad cau:

25/8/2022


Manylion Cyswllt:

Bethan Mair Evans
01286 679050
bethanmairevans@gwynedd.llyw.cymru


Gwybodaeth:

Am sgwrs anffurfiol gellir cysylltu â Bethan Mair Evans.


Manylion y Swydd:
Cyflogwr:

Geiriadur Prifysgol Cymru

Swydd:

Golygydd Cynorthwyol (2 swydd)

Cyflog:

£31,406 - £35,326


Dyddiad cau:

5/9/2022


Manylion y Swydd:
Cyflogwr:

Menter a Busnes - Cyswllt Ffermio

Swydd:

Cyfieithydd a Phrawf Ddarllenydd

Cyflog:

£24,657 - £30,205


Dyddiad cau:

5/9/2022


Manylion Cyswllt:

Helen Lowcock James
029 20 467402
helen.lowcock.james@menterabusnes.co.uk


Cyflogwr:

Llywodraeth Cymru: Y Gwasanaeth Cyfieithu

Swydd:

Arweinydd Datblygu ac Ansawdd

Cyflog:

£40,100 - £47,470


Dyddiad cau:

6/9/2022


Manylion Cyswllt:

Cyflogwr:

Prifysgol Bangor

Swydd:

Cyfieithydd dan hyfforddiant

Cyflog:

£27,116


Dyddiad cau:

15/9/2022


Manylion Cyswllt:

Manylion y Swydd: