Swyddi

Swyddi yn y byd cyfieithu

Cysylltwch â'r swyddfa os ydych am hysbysebu swydd ar ein gwefan. Ni chodir tâl am hyn.

Tudalen 1 o 1

  • 1

Cyfieithydd

Cyflogwr: Cyngor Sir Ynys Môn
Cyflog: £29,577 - £32,910

Dyddiad cau: 8/3/2021

Cyfeirnod: CB010221. Swydd barhaol, amser llawn, a fydd yn cynnwys cyfieithu ar y pryd.

Rhagor o wybodaeth:

Cyswllt: Arwel W. Owen
Rhif ffôn: 01248 752569
Cyfeiriad ebost: arwelowen@ynysmon.gov.uk
Gwefan - Cyngor Sir Ynys Môn

Swyddog Iaith Gymraeg a Chyfieithydd x 2 swydd

Cyflogwr: Asiantaeth Safonau Bwyd
Cyflog: £30,350

Dyddiad cau: 14/3/2021

Rhagor o wybodaeth:

Cyswllt: Sioned Fidler
Cyfeiriad ebost: sioned.fidler@food.gov.uk
Gwefan - Asiantaeth Safonau Bwyd

Cyfieithydd

Cyflogwr: Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Cyflog: £24,907 - £30,615

Dyddiad cau: 21/3/2021

Rhagor o wybodaeth:

Cyfeiriad ebost: ben.screen@wales.nhs.uk
Gwefan - Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Cyfieithydd - rhan amser (cyfnod penodol o 1 mlynedd)

Cyflogwr: Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru
Cyflog: £22,182 - £23,632

Dyddiad cau: 22/3/2021

Cyflog pro rata. I gael gwybod rhagor anfonwch e-bost at HR@wcva.cymru.

Rhagor o wybodaeth:

Cyfeiriad ebost: HR@wcva.cymru
Gwefan - Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru