Swyddi

Swyddi yn y byd cyfieithu

Cysylltwch â'r swyddfa os ydych am hysbysebu swydd ar ein gwefan. Ni chodir tâl am hyn.

Tudalen 1 o 1

  • 1

Ysgoloriaeth KESS 2 Dwyrain

Cyflogwr: Prifysgol Bangor
Cyflog: £11,702

Dyddiad cau: 18/6/2021

Astudiaeth o derminoleg Gymraeg briodol a chynhwysol i frwydro yn erbyn hiliaeth ar gyfer geirfaoedd rheoledig a chymwysiadau cyfrifiadurol.

Rhagor o wybodaeth:

Cyswllt: Yr Athro Delyth Prys
Rhif ffôn: 01248 382800
Cyfeiriad ebost: d.prys@bangor.ac.uk
Gwefan - Prifysgol Bangor

Uwch Gyfieithydd

Cyflogwr: Caerdydd Ddwyieithog, Cyngor Caerdydd
Cyflog: £29,577 - £33,782

Dyddiad cau: 28/6/2021

Rhagor o wybodaeth:

Cyswllt: Ffion Gruffudd
Cyfeiriad ebost: FfGruffudd@caerdydd.gov.uk
Gwefan - Caerdydd Ddwyieithog, Cyngor Caerdydd