Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG <> SAESNEG

Swyddi yn y byd cyfieithu

Gwasanaeth rhad ac am ddim i gwmnïau a sefydliadau cyhoeddus sy’n hysbysebu swyddi cyfieithu Cymraeg <> Saesneg.

Os ydych chi am benodi cyfieithydd neu gyfieithydd ar y pryd anfonwch y manylion i'r swyddfa a chaiff y wybodaeth ei gosod ar y dudalen hon.

Ariennir y Gymdeithas yn rhannol gan Lywodraeth Cymru.

Cyflogwr:

Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru

Swydd:

Prif Swyddog

Cyflog:

£50,000


Dyddiad cau:

27/4/2023


Manylion Cyswllt:

Gwybodaeth:

Cyflog pro rata


Cyflogwr:

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Swydd:

Cyfieithydd

Cyflog:

£27,055 - £32,934


Dyddiad cau:

26/3/2023


Cyflogwr:

Llywodraeth Cymru

Swydd:

Golygydd Testunau Deddfwriaethol Dwyieithog

Cyflog:

£32,460 - £39,690


Dyddiad cau:

27/3/2023


Manylion y Swydd:
Cyflogwr:

Llywodraeth Cymru

Swydd:

Uwch-olygydd Testunau Deddfwriaethol Dwyieithog

Cyflog:

£41,700 - £49,370


Dyddiad cau:

27/3/2023


Manylion y Swydd:
Cyflogwr:

Prifysgol Aberystwyth

Swydd:

Cyfieithydd gydag arbenigedd mewn Cyfieithu ar y Pryd

Cyflog:

£36,386 - £42,155


Dyddiad cau:

28/3/2023


Manylion Cyswllt:

Dylan Hughes
dyh8@aber.ac.uk


Manylion y Swydd:
Cyflogwr:

Prifysgol Caerdydd

Swydd:

Uwch Gyfieithydd

Cyflog:

£29,762 - £34,314


Dyddiad cau:

4/4/2023


Manylion Cyswllt:

Manylion y Swydd:
Cyflogwr:

Heddlu Gogledd Cymru

Swydd:

Cyfieithydd

Cyflog:

£31,434 - £33,348


Dyddiad cau:

17/4/2023


Manylion Cyswllt:

Yr Adran Recriwtio
01492 804699
SSF.Recruitment@northwales.police.uk


Manylion y Swydd: