Swyddi

Yma ceir hysbysebion swyddi cyfieithu.

Cysylltwch â'r swyddfa os ydych am hysbysebu swydd ar ein gwefan. Ni chodir tâl am hyn.

Tudalen 1 o 1

  • 1

Uwch Gyfieithydd

Cyflogwr: Cyllid a Thollau EM
Cyflog: £29,358 - £33,076

Dyddiad cau: 20/10/2017

Rhagor o wybodaeth:

Cyswllt: Lee Jones
Rhif ffôn: 03000 582323
Cyfeiriad ebost: lee.jones2@hmrc.gsi.gov.uk
Gwefan: https://www.civilservicejobs.service.gov.uk/csr/jobs.cgi?jcode=1556803

Cyfieithydd - 3 swydd

Cyflogwr: Cyllid a Thollau EM
Cyflog: £23,836 - £26,810

Dyddiad cau: 20/10/2017

Rhagor o wybodaeth:

Cyswllt: Gareth Williams
Rhif ffôn: 03000 533703
Cyfeiriad ebost: gareth.w.williams@hmrc.gsi.gov.uk
Gwefan: https://www.civilservicejobs.service.gov.uk/csr/jobs.cgi?jcode=1555870

Uwch-gyfieithydd

Cyflogwr: Dinas a Sir Abertawe
Cyflog: £27,668 - £30,785

Dyddiad cau: 23/10/2017

Mae Uned Gyfieithu Awdurdod Lleol Abertawe yn chwilio am Uwch-gyfieithydd i ymuno â'r tîm yng Nghanolfan Gymraeg Mynydd-bach, Abertawe.

Rhagor o wybodaeth:

Cyswllt: Sarah Gray
Rhif ffôn: 01792 762470
Cyfeiriad ebost: sarah.gray@swansea.gov.uk
Gwefan: http://www.abertawe.gov.uk/article/37258/Uwch-gyfieithydd-dyddiad-cau-231017