Swyddi

Yma ceir hysbysebion swyddi cyfieithu.

Cysylltwch â'r swyddfa os ydych am hysbysebu swydd ar ein gwefan. Ni chodir tâl am hyn.

Tudalen 1 o 1

  • 1

Cyfieithydd

Cyflogwr: Cyllid a Thollau EM
Cyflog: £23,836 - £26,810

Dyddiad cau: 21/2/2018

Rhagor o wybodaeth:

Cyswllt: Gareth Williams
Rhif ffôn: 03000 533703
Cyfeiriad ebost: gareth.w.williams@hmrc.gsi.gov.uk
Gwefan - Cyllid a Thollau EM

Cyfieithydd - 2 swydd

Cyflogwr: Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM
Cyflog: £23,413 - £31,188

Dyddiad cau: 2/3/2018

Cysylltwch â Hywel Hughes i gael ffurflen gais a swydd ddisgrifiad.

Rhagor o wybodaeth:

Cyswllt: Hywel Hughes
Cyfeiriad ebost: hywel.hughes@hmcts.gsi.gov.uk