Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

Swyddi yn y byd cyfieithu

Gwasanaeth rhad ac am ddim i gwmnïau a sefydliadau cyhoeddus sy’n hysbysebu swyddi cyfieithu Cymraeg i/o'r Saesneg.

Os ydych chi am benodi cyfieithydd neu gyfieithydd ar y pryd anfonwch y manylion i'r swyddfa a chaiff y wybodaeth ei gosod ar y dudalen hon.

Ariennir y Gymdeithas yn rhannol gan Lywodraeth Cymru.

Cyflogwr:

Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru

Swydd:

Cyfieithydd

Cyflog:

£28,834 - £35,099


Dyddiad cau:

1/10/2023


Manylion Cyswllt:

Cyflogwr:

Cyngor Sir Powys

Swydd:

Cyfieithydd

Cyflog:

£27,852 - £29,439


Dyddiad cau:

1/10/2023


Manylion Cyswllt:

Carol Davies
01597 826466


Manylion y Swydd:
Cyflogwr:

Bla Cyfieithu

Swydd:

Uwch Gyfieithydd/Golygydd

Cyflog:

£31,000


Dyddiad cau:

20/10/2023


Manylion Cyswllt:

Alun Gruffydd
01247 725730
alun@bla-translation.co.uk


Gwybodaeth:

Cyflog hyd at £31,000 yn ddibynnol ar brofiad