Swyddi

Swyddi yn y byd cyfieithu

Cysylltwch â'r swyddfa os ydych am hysbysebu swydd ar ein gwefan. Ni chodir tâl am hyn.

Tudalen 1 o 1

  • 1

Cyfieithydd a Chynghorydd Polisi’r Gymraeg

Cyflogwr: Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (DVLA)
Cyflog: £25,638 - £26,382

Dyddiad cau: 19/1/2020

Rhagor o wybodaeth:

Cyswllt: Rhianedd Rhys
Cyfeiriad ebost: Rhianedd.Rhys@dvla.gov.uk
Gwefan - Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (DVLA)

Cyfieithydd

Cyflogwr: Cyngor Sir Powys
Cyflog: £24,799 - £26,317

Dyddiad cau: 20/1/2020

Mae Cyngor Sir Powys yn recriwtio cyfieithydd i ymgymryd ag amrywiaeth o waith cyfieithu ysgrifenedig a chyfieithu ar y pryd. Byddwch yn gweithio yn Llandrindod am ran o’r wythnos, ac mae hyblygrwydd mewn perthynas â gweddill yr wythnos. Mae hon yn swydd lawn amser, ond byddem hefyd yn ystyried ceisiadau i rannu swydd neu i weithio’n rhan amser.

Rhagor o wybodaeth:

Cyswllt: Bedwyr Fychan
Rhif ffôn: 01597 826126
Cyfeiriad ebost: bedwyr.fychan@powys.gov.uk

Cyfieithydd (rhan-amser - 21 awr yr wythnos)

Cyflogwr: Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru
Cyflog: £22,182 - £23,632

Dyddiad cau: 20/1/2020

I gael gwybod rhagor, ffoniwch 029 2043 1741, neu anfonwch e-bost at HR@wcva.cymru.

Rhagor o wybodaeth:

Rhif ffôn: 02920 431741
Cyfeiriad ebost: HR@wcva.cymru
Gwefan - Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

Uwch-gyfieithydd

Cyflogwr: Prifysgol Caerdydd
Cyflog: £27,511 - £31,866

Dyddiad cau: 24/1/2020

Rhagor o wybodaeth:

Gwefan - Prifysgol Caerdydd

Cyfieithwyr a Golygyddion

Cyflogwr: Cyfieithu Clir
Cyflog: £22,000 - £29,000

Dyddiad cau: 7/2/2020

Rhagor o wybodaeth:

Cyswllt: Claire Price
Cyfeiriad ebost: post@cyfieithuclir.co.uk