Swyddi

Yma ceir hysbysebion swyddi cyfieithu.

Cysylltwch â'r swyddfa os ydych am hysbysebu swydd ar ein gwefan. Ni chodir tâl am hyn.

Tudalen 1 o 1

  • 1

Cyfieithydd

Cyflogwr: Grwp Cynefin
Cyflog: £23,274 - £26,195

Dyddiad cau: 1/6/2017

I gael gwybod rhagor: Eleri Jones, Uwch Swyddog Llywodraethu

Rhagor o wybodaeth:

Rhif ffôn: 0300 111 2122
Gwefan: http://www.grwpcynefin.org/cy/about-us/careers/

Cyfieithydd

Cyflogwr: Heddlu Gwent
Cyflog: £27,519 - £29,307

Dyddiad cau: 14/6/2017

Mae Heddlu Gwent yn chwilio am gyfieithydd i ymuno â thîm iaith Gymraeg newydd y Llu.

Rhagor o wybodaeth:

Rhif ffôn: 01633 247907
Gwefan: https://www.gwent.police.uk/en/join-us/vacancies/