Swyddi

Yma ceir hysbysebion swyddi cyfieithu.

Cysylltwch â'r swyddfa os ydych am hysbysebu swydd ar ein gwefan. Ni chodir tâl am hyn.

Tudalen 1 o 1

  • 1

Cyfieithwyr a Golygyddion

Cyflogwr: Cyfieithu Clir
Cyflog: £22,000 - £29,000

Dyddiad cau: 26/6/2019

Rhagor o wybodaeth:

Cyswllt: Claire Price
Cyfeiriad ebost: post@cyfieithuclir.co.uk

Cyfieithydd Cymraeg

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe
Cyflog: £29,515 - £33,199

Dyddiad cau: 27/6/2019

Rhif swydd: SD01852

Rhagor o wybodaeth:

Cyswllt: Sarah Gray
Cyfeiriad ebost: s.a.gray@abertawe.ac.uk
Gwefan - Prifysgol Abertawe

Cyfieithydd

Cyflogwr: CBAC
Cyflog: £25,263

Dyddiad cau: 1/7/2019

Rhagor o wybodaeth:

Cyswllt: Adnoddau Dynol
Rhif ffôn: 02920 265189
Cyfeiriad ebost: ad@cbac.co.uk
Gwefan - CBAC

Cyfieithydd

Cyflogwr: Cyngor Sir Powys
Cyflog: £24,799 - £26,317

Dyddiad cau: 7/7/2019

Mae Cyngor Sir Powys yn recriwtio cyfieithydd i ymgymryd ag amrywiaeth o waith cyfieithu ysgrifenedig a chyfieithu ar y pryd. Byddwch yn gweithio yn Llandrindod am ran o’r wythnos, ac mae hyblygrwydd mewn perthynas â gweddill yr wythnos. Mae hon yn swydd lawn amser, ond byddem hefyd yn ystyried ceisiadau i rannu swydd neu i weithio’n rhan amser.

Rhagor o wybodaeth:

Cyswllt: Bedwyr Fychan
Rhif ffôn: 01597 826126
Cyfeiriad ebost: bedwyr.fychan@powys.gov.uk
Gwefan - Cyngor Sir Powys

Cyfieithydd

Cyflogwr: CITB
Cyflog: £21,599 - £25,446

Dyddiad cau: 12/7/2019

Cyf.: 078/19

Rhagor o wybodaeth:

Cyswllt: Emily Tilling
Rhif ffôn: 07471 025 795
Cyfeiriad ebost: emily.tilling@citb.co.uk
Gwefan - CITB