Swyddi

Yma ceir hysbysebion swyddi cyfieithu.

Cysylltwch â'r swyddfa os ydych am hysbysebu swydd ar ein gwefan. Ni chodir tâl am hyn.

Tudalen 1 o 1

  • 1

Cyfieithydd

Cyflogwr: Ysgol Glan Clwyd
Cyflog: £25,463 - £28,221

Dyddiad cau: 25/2/2019

Cyfeirnod y swydd: YYGC00186W1RDE. 37 awr yr wythnos. Cyfnod Mamolaeth i ddechrau 18/03/2019.

Rhagor o wybodaeth:

Cyswllt: Rhian Davies
Rhif ffôn: 01745 582611, extension 143
Cyfeiriad ebost: swyddi@ysgolglanclwyd.co.uk
Gwefan - Ysgol Glan Clwyd

Cyfieithydd dros dro

Cyflogwr: Cyngor Gwynedd
Cyflog: £28,221 - £30,756

Dyddiad cau: 28/2/2019

Rhagor o wybodaeth:

Cyswllt: Bethan Mair Evans
Rhif ffôn: 01286 679050
Gwefan - Cyngor Gwynedd

Pennaeth yr Uned Cyfieithu Testun a Chyfieithu ar y Pryd

Cyflogwr: Llywodraeth Cymru
Cyflog: £48,650 - £58,185

Dyddiad cau: 8/3/2019

Rhagor o wybodaeth:

Cyswllt: Meinir Pritchard
Rhif ffôn: 03000 253959
Cyfeiriad ebost: meinir.pritchard@llyw.cymru
Gwefan - Llywodraeth Cymru

Cyfieithwyr - 4 swydd

Cyflogwr: Llywodraeth Cymru
Cyflog: £23,625 - £27,400

Dyddiad cau: 11/3/2019

Rhagor o wybodaeth:

Cyswllt: Helen Phillips / Llinos Pierce Williams
Rhif ffôn: 03000 255473 / 255056
Cyfeiriad ebost: helen.phillips@llyw.cymru / llinos.piercewilliams@llyw.cymru
Gwefan - Llywodraeth Cymru