Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

Swyddi yn y byd cyfieithu

Gwasanaeth rhad ac am ddim i gwmnïau a sefydliadau cyhoeddus sy’n hysbysebu swyddi cyfieithu Cymraeg i/o'r Saesneg.

Os ydych chi am benodi cyfieithydd neu gyfieithydd ar y pryd anfonwch y manylion i'r swyddfa a chaiff y wybodaeth ei gosod ar y dudalen hon.

Ariennir y Gymdeithas yn rhannol gan Lywodraeth Cymru.

Cyflogwr:

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Swydd:

Cyfieithydd

Cyflog:

£28,834 - £35,099


Dyddiad cau:

21/7/2024


Manylion Cyswllt:

Jordan Morgan-Hughes
Jordan.Morgan-Hughes@wales.nhs.uk


Cyflogwr:

Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Swydd:

Cyfieithydd

Cyflog:

£25,019 - £34,288


Dyddiad cau:

31/7/2024


Manylion Cyswllt:

Cyflogwr:

Prysg

Swydd:

Cyfieithwyr

Cyflog:

£23,000 - £27,500


Dyddiad cau:

9/8/2024


Manylion Cyswllt:

Manylion y Swydd:
Cyflogwr:

Prysg

Swydd:

Cyfieithwyr dan hyfforddiant

Cyflog:

£21,950


Dyddiad cau:

9/8/2024


Manylion Cyswllt:

Manylion y Swydd: