Swyddi

Swyddi yn y byd cyfieithu

Cysylltwch â'r swyddfa os ydych am hysbysebu swydd ar ein gwefan. Ni chodir tâl am hyn.

Tudalen 1 o 1

  • 1

Cyfieithwyr a Golygyddion

Cyflogwr: Cyfieithu Clir
Cyflog: £22,000 - £30,000

Dyddiad cau: 28/10/2021

Cyflog yn ddibynnol ar brofiad a chymwysterau. Ystyrir ceisiadau am swyddi llawn amser /rhan amser / llawrydd, i weithio yn ein swyddfa yng Nghaerdydd neu gartref. I gael swydd ddisgrifiad a ffurflen gais, neu i holi am y swyddi, anfonwch neges e-bost.

Rhagor o wybodaeth:

Cyswllt: Claire Price
Cyfeiriad ebost: post@cyfieithuclir.co.uk

Cyfieithydd x 2

Cyflogwr: Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Cyflog: £29,577

Dyddiad cau: 29/10/2021

Rhagor o wybodaeth:

Cyswllt: Steffan Gealy
Rhif ffôn: 07824 541674
Cyfeiriad ebost: Steffan.Gealy@rctcbc.gov.uk
Gwefan - Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Arweinydd Tîm Gwasanaeth Cyfieithu

Cyflogwr: Cyfoeth Naturiol Cymru
Cyflog: £38,922

Dyddiad cau: 31/10/2021

Rhagor o wybodaeth:

Cyswllt: Heledd Evans
Cyfeiriad ebost: heledd.evans@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
Gwefan - Cyfoeth Naturiol Cymru

Uwch Gyfieithydd

Cyflogwr: Cyfoeth Naturiol Cymru
Cyflog: £35,288

Dyddiad cau: 31/10/2021

Rhagor o wybodaeth:

Cyswllt: Heledd Evans
Cyfeiriad ebost: heledd.evans@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
Gwefan - Cyfoeth Naturiol Cymru

Rheolwr Cyfieithu, Gwasanaethau Cymraeg

Cyflogwr: Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC)
Cyflog: £32,306 - £39,027

Dyddiad cau: 2/11/2021

Rhagor o wybodaeth:

Cyswllt: Huw Owen, Rheolwr Gwasanaethau Cymraeg
Cyfeiriad ebost: Huw.owen5@wales.nhs.uk
Gwefan - Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC)

Prentis Cyfieithu Cymraeg

Cyflogwr: Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC)
Cyflog: £18,576 - £19,918

Dyddiad cau: 2/11/2021

Rhagor o wybodaeth:

Cyswllt: Huw Owen, Rheolwr Gwasanaethau Cymraeg
Cyfeiriad ebost: Huw.owen5@wales.nhs.uk
Gwefan - Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC)

Uwch Gyfieithydd

Cyflogwr: Caerdydd Ddwyieithog, Cyngor Caerdydd
Cyflog: £29,577 - £33,782

Dyddiad cau: 7/11/2021

Rhagor o wybodaeth:

Cyswllt: Ffion Gruffudd
Cyfeiriad ebost: FfGruffudd@caerdydd.gov.uk
Gwefan - Caerdydd Ddwyieithog, Cyngor Caerdydd

Cyfieithydd

Cyflogwr: Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol
Cyflog: £25,019 - £34,288

Dyddiad cau: 12/11/2021

Rhagor o wybodaeth:

Cyswllt: Ruth Bates
Rhif ffôn: 07870 566867
Cyfeiriad ebost: ruth.bates@tnlcommunityfund.org.uk
Gwefan - Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Cyfieithydd x 2

Cyflogwr: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Cyflog: £25,655 - £31,534

Dyddiad cau: 14/11/2021

Swyddi llawn amser am gyfnod dros dro o 12 mis.

Rhagor o wybodaeth:

Cyswllt: Eleri Hughes-Jones, Pennaeth Gwasanaethau Cymraeg
Rhif ffôn: 07966 516418
Cyfeiriad ebost: Eleri.Hughes-Jones@wales.nhs.uk
Gwefan - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Rheolwr Cyfieithu

Cyflogwr: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Cyflog: £32,306 - £39,027

Dyddiad cau: 14/11/2021

Rhagor o wybodaeth:

Cyswllt: Eleri Hughes-Jones, Pennaeth Gwasanaethau Cymraeg
Rhif ffôn: 07966 516418
Cyfeiriad ebost: Eleri.Hughes-Jones@wales.nhs.uk
Gwefan - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr