Swyddi

Swyddi yn y byd cyfieithu

Cysylltwch â'r swyddfa os ydych am hysbysebu swydd ar ein gwefan. Ni chodir tâl am hyn.

Tudalen 1 o 1

  • 1

Cyfieithydd Rhan Amser (0.6)

Cyflogwr: Cyngor Sir Powys
Cyflog: £25,481 - £27,041

Dyddiad cau: 9/8/2021

Swydd ran amser, barhaol, 22.2 awr yr wythnos. Cyflog 'pro rata'.

Rhagor o wybodaeth:

Cyswllt: Menna Davies
Rhif ffôn: 01597 826126
Cyfeiriad ebost: menna.davies@powys.gov.uk
Gwefan - Cyngor Sir Powys

Cyfieithydd

Cyflogwr: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Cyflog: £24,907 - £30,615

Dyddiad cau: 13/8/2021

Pe bai mwy nag un ymgeisydd llwyddiannus, mae posibilrwydd y byddwn yn penodi mwy nag un.

Rhagor o wybodaeth:

Cyswllt: Eleri Hughes-Jones, Pennaeth Gwasanaethau Cymraeg
Cyfeiriad ebost: Eleri.Hughes-Jones@wales.nhs.uk
Gwefan - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr