Swyddi

Yma ceir hysbysebion swyddi cyfieithu.

Cysylltwch â'r swyddfa os ydych am hysbysebu swydd ar ein gwefan. Ni chodir tâl am hyn.

Tudalen 1 o 1

  • 1

Cyfieithydd, Golygydd a Phrawf-ddarllenydd

Cyflogwr: Atebol

Dyddiad cau: 21/9/2018

Rhagor o wybodaeth:

Cyswllt: Owain Saunders-Jones
Rhif ffôn: 01970 832172
Cyfeiriad ebost: owain@atebol.com
Gwefan - Atebol

Cyfieithydd

Cyflogwr: Caerdydd Ddwyieithog, Cyngor Caerdydd
Cyflog: £23,866 - £28,221

Dyddiad cau: 21/9/2018

Mae Adran Caerdydd Ddwyieithog, Cyngor Dinas Caerdydd yn chwilio am gyfieithydd i ymuno a’r tîm dros dro am tua blwyddyn. Dyma gyfle delfrydol i chi ymuno â thîm cyfeillgar, gweithgar a gwahanol i’r arfer yn Neuadd y Sir, Bae Caerdydd. Cynigir oriau gwaith hynod o hyblyg, gan gynnwys gweithio o gartref naill ai’n llawn amser neu’n rhan amser. I drafod y swydd ymhellach ac i gael ffurflen gais, cysylltwch â Ffion Gruffudd.

Rhagor o wybodaeth:

Cyswllt: Ffion Gruffudd
Rhif ffôn: 02920 873218
Cyfeiriad ebost: FfGruffudd@caerdydd.gov.uk

Uwch Gyfieithydd - 2 swydd

Cyflogwr: Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Cyflog: £30,756

Dyddiad cau: 28/9/2018

Rhagor o wybodaeth:

Cyswllt: Steffan Gealy
Rhif ffôn: 01443 570002
Gwefan - Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Uwch-gyfieithwyr - Caerdydd

Cyflogwr: Llywodraeth Cymru
Cyflog: £29,100 - £35,750

Dyddiad cau: 1/10/2018

Rhagor o wybodaeth:

Cyswllt: Helen Phillips / Llinos Pierce Williams
Cyfeiriad ebost: helen.phillips@llyw.cymru / llinos.piercewilliams@llyw.cymru
Gwefan - Llywodraeth Cymru

Uwch-gyfieithwyr (y tu allan i Gaerdydd)

Cyflogwr: Llywodraeth Cymru
Cyflog: £29,100 - £35,750

Dyddiad cau: 1/10/2018

Rhagor o wybodaeth:

Cyswllt: Helen Phillips / Llinos Pierce Williams
Cyfeiriad ebost: helen.phillips@llyw.cymru / llinos.piercewilliams@llyw.cymru
Gwefan - Llywodraeth Cymru