Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

A-Z o Aelodau'r Gymdeithas

Dyma restr lawn o aelodau cyfredol Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru yn nhrefn yr wyddor.

Os ydych yn gwybod enw'r aelod ac am ddod o hyd i'w fanylion cyswllt yna defnyddiwch y rhestr hon.

Os ydych yn chwilio am gyfieithydd neu gyfieithydd ar y pryd i wneud eich gwaith, defnyddiwch y gwasanaeth chwilio rhad ac am ddim i ddod o hyd i aelod o'r Gymdeithas.

Ariennir y Gymdeithas yn rhannol gan Lywodraeth Cymru.

Rees, Barry

Bro Morgannwg

07933 465361
ba.rees@hotmail.com

Rees, Lynne

Ceredigion

01239 654030
lynnerees24@gmail.com

Rees, Mair

Bro Morgannwg

01446 771345
calan@calan.cymru

Rhys, Iwan

Gwynedd

07799 747597
post@iwanrhys.com

Rhys, Osian

Caerdydd

07875 844478
osian@nico.cymru

Robert, Elen

Bro Morgannwg

07951 095374
post@idiom.cymru

Roberts, Felicity

Ceredigion

01970 820463
afr@aber.ac.uk

Roberts, Lowri

Swydd Amwythig

07814 033759
lowri@trositanat.co.uk

Roberts, Tomos Aled

Pen-y-bont ar Ogwr

01656 302302 (estyniad 456)
taroberts@bridgend.ac.uk