Lowri Catrin Jones

  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Saesneg
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Saesneg

* Heb fod ar gael i wneud gwaith masnachol

Manylion cyswllt

40 Stryd Fawr
Llannerch-y-medd
Llangefni
Ynys Môn
LL71 8EA

Cymwysterau

MA Ieithyddiaeth
Tystysgrif Prifysgol Cymru mewn Cyfieithu