Barbara Jones

  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Saesneg
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg

Manylion cyswllt

32 Dôl-y-dderwen
Llan-gain
Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA33 5BE

01267 241740
07944110353
bcjhafan@hotmail.com

Cymwysterau

BA Cymraeg
Dip. Lib. ALA