Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

Mary Jones

Hoddnant
Parc y Plas
Aber-porth
Aberteifi
Ceredigion
SA43 2BJ

01239 810409
maryjones@saqnet.co.uk

Aelodaeth
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Saesneg
Proffil

Uwchdeitlau operâu, trosi geiriau caneuon i'w canu yn Gymraeg. Hyfforddi, paratoi cyfieithwyr ar gyfer arholiadau. Golygu, paratoi testunau ar gyfer eu cyhoeddi

Cymwysterau

BA Cymraeg