Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

Gareth Meirion Jones

Yr Asiantaeth Safonau Bwyd
Southgate House
Caerdydd
CF10 1EW

Aelodaeth
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Saesneg

* Heb fod ar gael i wneud gwaith masnachol

Cymwysterau

BA Ffrangeg a Phortiwgaleg