Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG <> SAESNEG

Glyn Lasarus Jones

Afallon,
Cae Clyd
Y Manod
Blaenau Ffestiniog
Gwynedd
LL41 4AU

Aelodaeth
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Saesneg
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Saesneg
Proffil

Gweithio i Brifysgol Bangor

Cymwysterau

BA Iaith a Llenyddiaeth Gymraeg