Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

Rhian Mair Jones

Annedd Wen
Heol yr Orsaf
Nantgaredig
Sir Gaerfyrddin
SA32 7LG

07837 956124
rhian87@hotmail.com

Aelodaeth
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg
Proffil

Ennill Ysgoloriaeth Gwobr Addysg drwy gyfrwng y Gymraeg - Coleg y Drindod, 2008

Golygydd Cynorthwyol/Golygydd Llyfrau Cymraeg i Blant, Gwasg Gomer, 2010-2017

Awdur llyfrau gwreiddiol i blant ac addasydd llyfrau plant

Cymwysterau

BA (Anrh) Addysg Gynradd gyda SAC (Gradd Dosbarth Cyntaf) - Coleg y Drindod, 2005-2008
Tystysgrif Astudiaethau Cyfieithu Proffesiynol (Rhagoriaeth) - Prifysgol Aberystwyth, 2018*

*Ennill gwobr gan Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru, sef y Myfyriwr Mwyaf Addawol o blith carfan 2018