Bethan Jones

  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Saesneg

Manylion cyswllt

Ty'n y Celyn
Llangynhafal
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1RT

01824 703255
07837034418
bethanjones2@hotmail.co.uk

Cymwysterau

BA
Tystysgrif Prifysgol Cymru mewn Cyfieithu