Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

Llinos Haf Jones

Llys y Ddôl
Llandyfriog
Castellnewydd Emlyn
Ceredigion
SA38 9HD

07974 805065
llinoshafj@hotmail.com

Aelodaeth
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Saesneg
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Saesneg
Cymwysterau

BA Cymraeg