Llinos Haf Jones

  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Saesneg
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Saesneg

Manylion cyswllt

Llys y Ddôl
Llandyfriog
Castellnewydd Emlyn
Ceredigion
SA38 9HD

Cymwysterau

BA Cymraeg