Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

Llifon Jones

Cynefin
5 Stad Cynlas
Gaerwen
Ynys Môn
LL60 6DQ

01248 422573
07873 443258
l_li_fon@hotmail.co.uk

Aelodaeth
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg
Cymwysterau

BA mewn Cymraeg a Hanes
MA mewn Iaith a Llenyddiaeth Gymraeg