Delyth Mair Jones

  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Saesneg

Manylion cyswllt

Penllwyn
21 Cae Sarn
Y Groeslon
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7TW

01286 831631
07824 638735

Cymwysterau

BA Cymraeg