Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

Delyth Mair Jones

Bryn Awelon
Penrallt
Pwllheli
Gwynedd
LL53 5UE

01758 701048
07824 638735
penllwyn@outlook.com

Aelodaeth
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Saesneg

* Heb fod ar gael i wneud gwaith masnachol

Cymwysterau

BA Cymraeg